Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 19 2017
Senaste Nytt

ABB tar hem kontrakt från Shell

Publicerad av
Henrik Ståhl - 08 mar 2012

ABB har tagit ett kontrakt värt 60 miljoner dollar från Shell Gas Iraq B.V. på en ny kraftanläggning i södra Irak.

Den nya kraftanläggningen ska drivas av Basrah Gas Company, ett samriskbolag som är beslutat att bildas som en del av det irakiska South Gas Project efter att de övergripande projektavtalen undertecknades i november 2011. Ordern omfattar både renovering av nuvarande anläggningar och uppförande av nya anläggningar. ABB:s optimerade tekniska lösning såväl som förmåga att genomföra projektet inom kundens snäva tidsramar var viktiga avgörande faktorer för att vinna denna order.

- Det här projektet ska säkerställa en stabil och tillförlitlig kraftförsörjning för att stödja befintlig och framtida infrastruktur, säger Veli-Matti Reinikkala, chef för ABB:s division Process Automation.

Projektet Khor Al Zubair ingår i ett EPC-kontrakt (engineering, procurement and construction) för att bygga en kraftanläggning med en total kapacitet på 50 megawatt, som ska leverera elektricitet till Basrah Gas Companys anläggningar.

ABB ska ansvara för övergripande projektledning, konstruktion, upphandling, byggnation, byggledning, driftsättning och uppstartstjänster, såväl som anläggningens prestanda. Anläggnigen ska enligt plan vara färdigbyggd under första kvartalet 2013.

ABB:s leveranser till projektet omfattar processtyrsystem, brand-, gas-, och nödsystem, projektstyrsystem, step-up- och distributionstransformatorer, mellan- och lågspänningsutrustning samt byggplatsutrustning som dieselgenerator, flamstyrning samt tryckluftssystem. Shell Gas Iraq B.V. är ett helägt dotterföretag till Shell Company och en av aktörerna i Iraq South Gas Project, som också blir Shells aktieägare (med 44 %) i Basrah Gas Company.

De andra delägarna i Basrah kommer att bli Iraqi South Gas Company (51 %) och Diamond Gas Iraq B.V., ett dotterföretag till Mitsubishi Corporation (5 %).