Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 24 2019
Senaste Nytt

LKAB tittar på anläggning för jordartsmetaller

Foto: LKAB
Foto: LKAB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 12 jan 2011

Det finns stora mängder apatit och jordartsmetaller i LKAB:s sandmagasin i Kiruna och Malmberget. Jordartsmetallerna är bundna i fosformineralet apatit, som idag behandlas som en förorening i järnmalmen. LKAB tittar nu närmare på om det skulle vara lönsamt att bygga en anläggning för att utvinna jordartsmetallerna.LKAB har nu givit Luleå Tekniska Universitet uppdraget att testa olika metoder att utvinna jordartsmetaller från apatitkoncentrat. De tekniska resultaten från LTU väntas till sommaren medan LKAB:s kunskapsuppbyggnad och utvärdering kommer att pågå in på nästa år. Därefter vidtar projektering, kostnadsanalys, beslutsprocess och miljöansökan. Först 2015 kan en produktionsstart vara aktuell.– Priser och efterfrågan på både apatit och jordartsmetaller är stigande. Vi undersöker nu om en anläggning för produktion av apatitkoncentrat och jordartsmetaller kan bli lönsam, säger Per-Erik Lindvall, teknisk direktör vid LKAB. En förstudie inom LKAB skall undersöka återvinning av apatit och jordartsmetaller från sandmagasinen som finns vid LKAB:s dammanläggningar. Provborrningar visar att 15 olika sällsynta jordartsmetaller finns i apatiten. Jordartsmetallerna är strategiska och nödvändiga för tillverkning av bland annat elektronik, motorer, glas, bilar, som legeringsämnen inom stålindustrin med mera. Kina står för 97 procent av världsproduktionen, där en bristsituation hotar.– Det finns idag apatit i sandmagasinet i Kiruna som räcker till en årsproduktion av 400 000 ton koncentrat per år i 14 år. Det motsvarar ett väsentligt tillskott till Europas produktion av handelsgödsel. Lika mycket till finns i Malmberget. Av apatitkoncentratet kan man utvinna en halv procent olika jordartsmetaller. Det är ett viktigt tillskott till marknaden för jordartsmetaller och till LKAB:s produktion, säger Per-Erik Lindvall.

Annons

Annons

Annons