Mötesplatsen för dig inom svensk industri, mar, 24 2018
Senaste Nytt

ABB levererar kraftlösning till indisk tunnelbana

Publicerad av
Tommy Ekholm - 07 dec 2009

ABB har tagit hem en order värd 115 miljoner dollar från Bangalore Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) avseende kraftteknik till ett planerat tunnelbanenät i Bangalore.Ordern avser ett nyckelfärdigt projekt för fas ett i Bangalores nya spårburna stadsbanenät, MRTS, som omfattar två huvudlinjer på totalt 42 kilometer, varav cirka en femtedel under jord, och med totalt 41 stationer. ABB ska konstruera, leverera, installera och driftsätta fyra transformatorstationer som tar emot och distribuerar elektricitet, var och en på 66/33 kV, såväl som reservkraftsystem och traktionstransformatorer. Produkterna som ska levereras är bland annat transformatorer, kondensatorer, relä- och kabelprodukter samt ställverk. ABB ska också tillhandahålla ett integrerat SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition) för styrning och övervakning av den installerade krafttekniken. Bangalores befolkning har under senare år ökat kraftigt, till runt 7 miljoner, i takt med att ekonomin och näringslivet har vuxit och skapat nya jobb. Antalet invånare i staden väntas öka till mer än 8,5 miljoner år 2011. ABB har ett antal kraft- och automationslösningar för järnvägsindustrin och en omfattande installerad bas över hela världen. Järnväg är en av de tillväxtindustrier som företaget fokuserar på. I Indien finns redan ABB:s kraftteknik i stadsbanenäten i Delhi, Mumbai och Kolkata.

Annons