Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Morphic driver bränsleceller med biogas

Publicerad av
Redaktionen - 14 nov 2008

I systemet utvinns värme och el ur biogas, som i sin tur är utvunnen direkt ur avloppsvatten. Första steget i systemet är ett reningsfilter för biogasen, där föroreningar, såsom svavel och illaluktande ämnen, filtreras bort. Därefter omvandlas biogasen till vätgas i Helbios reformer, innan den matas till en bränslecell, som tillverkats av Morphics italienska dotterbolag Exergy Fuel Cells i Bologna.

Kunden är Patras Municipal Corporation for Water Supply and Waste Water Management och systemet producerar 20 kW elektrisk energi och 25 kW värmeenergi. Anläggningen levererades i juni 2008 och har sedan dess installerats och genomgått intrimning och tekniska prov.

Det som nu verifierats i pilotanläggningen är att den producerade vätgasen är av så hög renhet att den kan driva en bränslecell utan att membran och katalysator förgiftas. Kravet är att vätgasen får innehålla högst 50 ppm CO (parts per million kolmonoxid). Helbios biogasreformer har visat sig hålla en renhet av 1,5 ppm CO, vilket är mycket bra.

– Vi är nöjda med systemets prestanda. Så vitt vi känner till är detta första gången ett biogassystem med reformer och bränslecell demonstrerats i praktiken. Nästa steg blir att erbjuda produkter med högre effekt, 125 kW och 250 kW bränsleceller, i samarbete med Exergy Fuel Cells, säger professor Xenophon Verykios, vd för Helbio.

– Det är glädjande att vi redan nu kan se resultat av samarbete mellan våra specialiserade dotterbolag. Avloppsrening är bara ett område där systemkombinationen reformer/bränslecell direkt kan användas. Förbränningsanläggningar, sopstationer, industrier och jordbruk är andra prioriterade områden. Med dessa imponerande testresultat öppnas sig möjligheten att börja erbjuda energisystem av denna typ till den globala marknaden, säger Martin Valfridsson, vd för Morphic Technologies.

Annons

Annons

Annons