Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 16 2019
Senaste Nytt

Mångfald gynnar utveckling av drivmedel

Publicerad av
Redaktionen - 19 nov 2008

Idag förekommer en uppsjö av tänkbara framtida drivmedel, till exempel etanol, biogas, el och vätgas. De innebär olika kombinationer av råvaror, produktionsprocesser, bränslen och drivlinor, med teknik som befinner sig på olika mognadsstadier.

Karl Hillman vid Chalmers gör ett försök i sin färska doktorsavhandling, där han studerar förnybara drivmedel utifrån ett livscykelperspektiv. Hans forskning visar att det är viktigt att göra en helhetsbedömning av de långsiktiga konsekvenser som ett visst drivmedel innebär.

– Vi behöver se tekniken som en del i ett socio-tekniskt system. Förutom teknik, består det också av kunskap, lagar, värderingar och beteenden kopplade till aktörer som till exempel företag, användare och politiker. Hela systemet behöver utvecklas för att på sikt få till stånd en övergång från dagens bensin och diesel, säger Karl Hillman.

Han pekar på att det alltså inte bara är teknik för produktion av fordon och bränslen som är viktig, utan även hur den används.

– Tekniken behöver introduceras tidigt i liten skala, för att kunna utvecklas, höra talas om sig och få fäste. Däremot ska den totala miljöbedömningen aldrig bara begränsas till dagens situation, utan lyftas till en tänkt framtid med introduktion i stor skala och långsiktiga konsekvenser för miljön, säger Karl Hillman.

Man kan idag inte säga exakt vilken teknik som blir framgångsrik, och därför ska många alternativ främjas samtidigt. En mångfald gör också att tidig teknik banar väg åt sina efterföljare. Karl Hillmans resultat visar på olika typer av samverkan mellan alternativa drivmedel genom åren. Erfarenheter från metanol var till exempel till hjälp vid introduktionen av etanol i Sverige, som i sin tur gynnade biogas. I avhandlingen visas speciellt hur tidiga beslut rörande etanol från sulfit och överskottsvin bidragit till etanol från andra råvaror, samt ökad användning av etanol som ersättning för bensin och diesel.

– Dagens satsningar behöver nu bygga på den positiva utvecklingen för att driva på ny lovande teknik, som till exempel eldrift, drivmedel från vedråvara och vätgas, säger Karl Hillman.

Annons

Annons

Annons