Mötesplatsen för dig inom svensk industri, mar, 21 2019
Senaste Nytt

Stödet till etablerandet av biogasmackar förlängs

Publicerad av
Redaktionen - 28 nov 2008

Förordningen om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel fick initialt 150 miljoner avsatta i budgeten. Därefter har tidsperioden för förordningen förlängts en gång och gäller idag åtgärder som ska vara avslutade 31 december 2009. Nu förlänger regeringen denna period ytterligare till att gälla till och med den 31 december 2010.

– Tillgängligheten till förnybara drivmedel behöver öka så att än fler kan välja att köra miljöbilar och tanka miljöbra bränslen. Det finns stort intresse i hela landet för biogasanläggningar och planer för fler tankställen för biogas. Vi vill därför stimulera takten i utbyggnaden så att fler får möjlighet att välja biogas som drivmedel till sina bilar, säger miljöminister Andreas Carlgren.

I dag finns 90 kommersiella tankställen för biogas i Sverige. Av dessa har hittills 66 tankställen beviljats stöd, som innebär att staten står för 1/3 av investeringen för att etablera en biogaspump.

Annons

Annons

Annons