Mötesplatsen för dig inom svensk industri, apr, 25 2019
Senaste Nytt

Framtiden talar för den förnybara skogsråvaran

Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna. Foto: Skogsindustrierna/Anders Roth
Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna. Foto: Skogsindustrierna/Anders Roth
Publicerad av
Tommy Ekholm - 15 dec 2016

Produktionen av förpackningsmaterial i Sverige har förutsättningar att överträffa BNP-tillväxten under kommande decennier. Det visar Skogsindustriernas beräkningar fram till 2020.

Framtidsspaningar som bland annat Stockholm Environment Institute (SEI) och Tillväxtanalys nyligen publicerat betonar industriellt träbyggande och nya material inom papper och kartong som framtidsbranscher. – Jag har tittat närmare på marknadsutvecklingen för förpackningsmaterial av papper och kartong och kan konstatera att det är en av de produkter som har förutsättningar att gå riktigt bra framöver. Den kan till och med komma att överträffa BNP-tillväxten under kommande decennier, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna.

Bakom tillväxten ligger insikten om den förnybara skogsråvarans nyckelroll i den fortsatta omställningen till ett hållbart och klimatsmart samhälle. En annan faktor som talar för en god utveckling för förpackningsmaterial är ändrade förädlingskedjor och konsumtionsmönster, som gynnar smarta och resurseffektiva förpackningar.

– Utvecklingen går mot att förpackningstillverkare säljer helhetslösningar som arbetas fram tillsammans med kund. På så sätt skapas en kedja som binder ihop råvara, miljö, resurseffektivitet och ekodesign till färdig produkt, säger Mats Kinnwall.

Mats Kinnwalls trendspaning om förpackningsmaterial ingår i decemberrapporten ”Så går det för skogsindustrin”. Från och med denna utgåva innehåller rapporten, utöver en redogörelse för global och nationell marknadsutveckling de senaste månaderna, även en prognos för svensk skogsindustris förväntade utveckling, baserad på den globala ekonomiska utvecklingen.

En annan framtidsspaning i rapporten är att 2017 kommer bli ett bättre år än 2016 för de svenska sågverken.

– Prognoserna pekar mot fortsatt god utveckling i USA och en positiv men betydligt måttligare uppgång i Europa och Sverige. På den positiva sidan för sågverken är att trä blir allt populärare och allt vanligare som byggmaterial i många länder, inte minst i Sverige, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Annons

Annons

Annons