Mötesplatsen för dig inom svensk industri, apr, 20 2019
Senaste Nytt

Stora Enso deltog i klimathearing i Riksdagen

Deltagare i panelsamtalet: Fr v Göran Nyström, Ovako, Mikael Hannus, Stora Enso, Daniel Badman, BillerudKorsnäs,  Anna-Karin Larsdotter, ABB Transformers, Nina Ekelund, Hagainitiativet, Thomas Hörnfeldt, SSAB och Jesper Ederth, Sandvik Materials Technology. Foto: Stora Enso
Deltagare i panelsamtalet: Fr v Göran Nyström, Ovako, Mikael Hannus, Stora Enso, Daniel Badman, BillerudKorsnäs, Anna-Karin Larsdotter, ABB Transformers, Nina Ekelund, Hagainitiativet, Thomas Hörnfeldt, SSAB och Jesper Ederth, Sandvik Materials Technology. Foto: Stora Enso
Publicerad av
Tommy Ekholm - 08 dec 2016

Mellansvenska Handelskammaren har hållit en regional hearing i Riksdagen med rubriken ”Ett år efter Paris”. Denna hearing var en möjlighet för näringslivet i Gävleborg och Dalarna att berätta om hur klimatavtalet påverkar deras verksamheter. Det diskuterades även vilka utmaningar och möjligheter som finns för regionen och Sverige att ta ytterligare kliv framåt i klimatarbetet och på så sätt stärka konkurrenskraften och tillväxten.

Det råder ingen tvekan om att klimatfrågan är oerhörd viktig för näringslivet idag. Alla företag har en hållbarhetsagenda och gör ständiga förbättringar inom detta område. Det är nödvändigt både för lönsamheten och för att locka framtida arbetskraft att det finns ett starkt hållbarhetsfokus i verksamheten.  Företagsrepresentanter från Stora Enso, Ovako, SSAB, Billerudkorsnäs, Sandvik Materials Technology samt ABB Transformers medverkade under dagen och berättade om hur teknikutvecklingen driver på deras klimatarbete. Att Parisavtalet har en positiv effekt på näringslivet var något alla aktörer var överens om.  Stora Enso representerades av Mikael Hannus, Innovationschef Sverige. Han berättade att en avgörande framgångsfaktor för Stora Enso har varit att man tidigt vågade göra åtgärder och investeringar som resulterat i långsiktiga klimatförbättringar.  – Vi gjorde ett antal investeringar för att byta ut våra fossileldade pannor till biopannor för drygt tio år sedan. Det har lett till en enormt positiv utveckling. Vi har reducerat våra fossila koldioxidutsläpp i Sverige med 75 procent sedan år 2005, säger Mikael Hannus.  Mikael betonade att det är viktigt framöver att använda den svenska skogen på ett optimalt sätt så den gör så stor klimatnytta som möjligt.  – Vi måste utnyttja skogens fulla potential för att på bästa sätt kunna hjälpa till i klimatomställningen. Det är viktigt att den största delen av trädet utnyttjas till de sågade trävarorna, eftersom det är dessa produkter som driver på hela den växande bioekonomin. Sedan ska vi se till att vidareförädla övriga delar av trädet till så högkvalitativa produkter som möjligt. Varje fiber av trädet ska användas till det den är bäst lämpad för och där den skapar mest värde. På så sätt bidrar skogen till maximal klimatnytta, säger Mikael Hannus.  Regeringen gör många positiva åtgärder inom hållbarhetsområdet. Men om Stora Enso och andra skogsindustriföretag ska kunna bidra ytterligare i klimatomställningen så finns det önskemål.  – Vi skulle önska att det blir en mer långsiktig skogspolitik med fokus på användning av skogsråvaran och med fortsatta investeringar i infrastrukturen. Längre och tyngre lastbilar skulle vi gärna se blev tillåtna och att den planerade vägslitageskatten slopas, säger Mikael Hannus.  Att Sverige redan idag är ett framgångsrikt land inom klimatområdet, med stor innovationskraft och stark teknikutveckling var något som konstaterades under dagen. Detta skulle dock behöva bli mer välkänt. Alla aktörer var överens om att vi behöver bli bättre på att marknadsföra de klimatförbättringar som görs i Sverige och den innovationskraft som finns, genom att visa på konkreta exempel hur Sverige kan vara med och lösa världens klimatutmaningar.  Förutom näringslivsrepresentanter så talade även Närings- och innovationsminister Mikael Damberg om nyindustrialiseringsstrategin och hur smart industri behövs i klimatarbetet. Sveriges klimatambassadör Lars Rönnås betonade vikten av att Sverige utvecklar relationerna med världens växande ekonomier om vi ska lyckas lösa klimatutmaningarna globalt. 

Annons

Annons

Annons