Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 24 2019
Senaste Nytt

Prevas genomför neddragningar i Norge

Foto: Prevas
Foto: Prevas
Publicerad av
Tommy Ekholm - 02 dec 2016

Prevas meddelar att i ett pågående kostnadsbesparingsprogram så genomförs en strukturförändring i bolagets norska verksamhet. Förändringsarbetet genomförs under kvartal fyra 2016 och medför en neddragning av cirka 10 tjänster i Oslo.

Marknadssituationen i Norge, med lågt oljepris som kraftigt påverkat den norska olje- och offshore industrin har medfört en lägre efterfrågan på konsulttjänster inom vissa områden, bland annat produktutveckling och inbyggda system. Som konsekvens av detta har Prevas norska verksamhet påverkats negativt och under en tid uppvisat negativa resultat.

Syftet med strukturförändringen är att anpassa organisationen till marknadssituationen och snabbt återgå till en uthålligt lönsam verksamhet. I samband med detta sker även en översyn och anpassning av funktionerna för sälj och support i syfte att ytterligare minska kostnader och effektivisera verksamheten i Norge. Kostnader för strukturförändringen kommer att belasta resultatet i kvartal fyra.

– I och med strukturförändringen renodlar Prevas den norska verksamheten och fokuserar fortsättningsvis på kompetensområdena industriell IT & automation där vi fortfarande har en positiv syn på marknaden och våra möjligheter. Samtidigt har vi en stark organisation i Sverige och Danmark inom produktutveckling och inbyggda system som kan möta den efterfrågan som finns från kunder i Norge, säger K-G Ramström, vd på Prevas. 

Annons

Annons

Annons