Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Umeå universitet gör satsning på autonoma system

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 21 nov 2016

Kempestiftelserna beviljar två års finansiering för åtta postdoktorala forskare i en stor satsning på autonoma system vid Umeå universitet. Autonoma system består av programvara och fysisk infrastruktur som tillsammans med människor skapar ökad funktionalitet, uthållighet, tillförlitlighet och effektivitet, till exempel självkörande bilar, industrirobotar och socialt intelligenta datorsystem som kan hjälpa människor i vardagen.

– Vi står inför en dramatisk förändring av industri och samhälle, en förändring som förväntas bli lika stor som 1900-talets industrialisering, säger Erik Elmroth, professor i datavetenskap vid Umeå universitet och huvudansvarig för satsningen.

Klassiska exempel på autonoma system är sådana där systemet är avsett att direkt ersätta människan, som till exempel industrirobotar och självkörande fordon. Potentialen för en teknikrevolution inom industri och samhälle sträcker sig mycket längre än så. Autonoma system kommer att finnas i smarta byggnader, smarta städer, digitala kognitiva agenter och produktionsprocesser inom ett brett spektrum av industrier. I dessa fall bidrar autonoma system till att hjälpa människan att hantera komplexitet genom att analysera och fatta beslut, ofta utifrån mycket stora mängder information och med hårda tidskrav.

Ytterligare ett viktigt område för autonoma system är hanteringen av den underliggande enorma it-infrastrukturen, med självhanterande datacenter och nätverk, där autonoma system hanterar komplexiteten i hur och var kapacitet ska tillhandahållas för alla delar av ett framtida uppkopplat samhälle.

– Satsningen på autonoma system är viktig för att regionen och Umeå universitet ska vara med och leda utvecklingen inom området, säger Erik Elmroth.

Satsningen kompletterar universitetets medverkan i The Wallenberg Autonomous Systems Program och består av åtta nya postdoktorer knutna till åtta olika projektledare på tre institutioner.

– I och med att autonoma system inte kan utvecklas åtskilt från de områden i vilka de ska användas så måste forskningen vara multidisciplinär för att bli riktigt framgångsrik. Därför är det extra viktigt att den här satsningen sträcker sig över flera områden och institutioner, säger Erik Elmroth.

Rekryteringen av de åtta nya forskarna inleds omedelbart. Ambitionen är att ha samtliga på plats före sommaren 2017.

 

Fakta: Ansvariga projektledare och ämnesområden för de åtta postdoktorerna:

  • Erik Elmroth: Autonom identifiering av anomalier i framtida datormoln
  • Leonid Freidovich: Automation av större mobila hydrauliska kranar med tillämpning inom jord- och skogsbruk
  • Thomas Hellström: Identifiering av mänsklig avsikt i verbal människa-robot-interaktion
  • Helena Lindgren: Digital Companions: socialt intelligenta autonoma system
  • Juan Carlos Nieves: Autonoma systems igenkänning av människors aktiviteter
  • Kai-Florian Richter: Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar
  • Martin Servin: Datorseende kranmanipulator genom realtidsfysik
  • Johan Tordsson: Autonom resursallokering för rackscale-system

Annons

Annons

Annons