Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Arbetsflöden förändras med ny teknik

Fr v: Erin Bradner, Sr. Principal Research Scientist på Autodesk, David Ian Weightman, professor på University of Illinois, Mike Haley, Sr Director, Engineering & Platforms på Autodesk, Ryan Kelly, affärschef på MakeTime, Randy Swearer, VP Education Experiences på Autodesk. Foto: Tommy Ekholm
Fr v: Erin Bradner, Sr. Principal Research Scientist på Autodesk, David Ian Weightman, professor på University of Illinois, Mike Haley, Sr Director, Engineering & Platforms på Autodesk, Ryan Kelly, affärschef på MakeTime, Randy Swearer, VP Education Experiences på Autodesk. Foto: Tommy Ekholm
Publicerad av
Tommy Ekholm - 16 nov 2016

En välbesökt paneldiskussion på Autodesk University fokuserade på hur arbeten och arbetsflöden förändras i och med införandet av ny teknik.

Ny högteknologisk automation gör att traditionella arbetsflöden genomgår radikala förändringar och påverkar framför allt bolag verksamma inom tillverkningsindustrin.

- Tillverkning håller på att bli en väldigt högteknologisk verksamhet, sade Ryan Kelly, affärschef på bolaget MakeTime.

Arbeten inom den industri som berörs försvinner. Det innebär dock också att nya sorters arbeten skapas.

- Nya landvinningar inom teknologi och automation skapar nya problem hos företagen. Det är just dessa problem som är grogrunden för var de nya arbetena skapas. Nya arbeten skapas för att människor behövs för att styra upp dessa problem, sade Mike Haley, Sr Director, Engineering & Platforms på Autodesk.

Det är inte bara traditionella arbeten inom industrin som påverkas av den nya teknikutvecklingen. Panelen menade att nu kommer även tjänsteyrken att påverkas till mycket stor del. Alla var överens om att det till en början givetvis kan ge stora sociala konsekvenser med en så pass stor förändring av arbetsflödena, men att man då måste hitta nya vägar och nya sorters arbeten.

- En era av AI och Machine Learning kommer allt närmare och många sociala problem måste lösas innan detta kan implementeras fullt ut, sade Erin Bradner, Sr. Principal Research Scientist på Autodesk.

Annons

Annons

Annons