Mötesplatsen för dig inom svensk industri, apr, 24 2019
Senaste Nytt

SCA drar ner i Frankrike

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Tommy Ekholm - 01 sep 2016

SCA har beslutat att genomföra omstruktureringsåtgärder vid produktionsanläggningarna Hondouville och Saint-Etienne-du-Rouvray i Frankrike. Enligt bolaget vill man förbättra effektiviteten och stärka konkurrenskraften inom mjukpappersverksamheten. Det innebär bland annat ett en mjukpappersmaskin stängs ner och personal får gå.

”Omstruktureringarna ska effektivisera produktionen för att driva kostnads- och kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper”, skriver SCA i ett pressmeddelande.

Omstruktureringsåtgärderna inkluderar en stängning av den äldsta mjukpappersmaskinen i Hondouville samt personalneddragningar i Hondouville och Saint-Etienne-du-Rouvray. I Hondouville, där SCA tillverkar mjukpapper för storförbrukare, kommer produktionen att koncentreras till de effektivare maskinerna, vilket gör att produktionsnivån kan bibehållas. I Saint-Etienne-du-Rouvray har SCA beslutat att avyttra produktionen av table-top produkter för konsumenter för att fokusera på anläggningens kärnverksamhet, vilken är produktion av hushålls- och toalettpapper. Åtgärderna kommer enligt SCA att leda till lägre produktionskostnader och ökad konkurrenskraft.  De totala kostnaderna förväntas uppgå till cirka 500 miljoner kronor, varav cirka 470 miljoner kronor kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i det tredje kvartalet 2016. Resterande kostnader kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i det fjärde kvartalet 2016. Av kostnaderna förväntas cirka 340 miljoner kronor vara kassaflödespåverkande.

Frankrike är en prioriterad marknad för SCA och är bolagets fjärde största baserat på omsättningen för 2015.

 

Annons

Annons

Annons