Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Handlingsplan för skogens klimatanpassning

Foto: Cat Burston
Foto: Cat Burston
Publicerad av
Tommy Ekholm - 20 maj 2016

Skogsstyrelsen får 330 000 kronor från SMHI till en handlingsplan för klimatanpassning inom skogssektorn. 

Sverige ska bli bättre rustat att möta klimatförändringarna. Det är en viktig orsak till att SMHI, på regeringens uppdrag, beviljat bidrag för att utveckla myndigheternas klimatanpassningsarbete. Skogsstyrelsen är en av dem som har fått medel för att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning.

– Vi behöver fundera över hur vi ska hantera rådgivning och regeltillämpning på erosionskänsliga marker, säger Skogsstyrelsens klimatspecialist Hillevi Eriksson. En första kartläggning av känsliga marker har gjorts inom ett samarbete mellan Skogsstyrelsen och Statens geotekniska institut (SGI). Erosionsriskerna ökar i takt med allt högre grundvattennivåer under vinter och vår.

– Vi ska också diskutera åtgärdsbehov med skogssektorn och fundera över behovet av demoytor för olika former av klimatanpassning och hur man följer upp vilken anpassning som sker, säger Hillevi Eriksson.

Arbetet med att ta fram handlingsplanen innebär också analys av vad en nyligen uppdaterad kunskapssammanställning faktiskt säger när man lägger samman alla påverkansfaktorer.

I denna nya kunskapssammanställning beskriver Skogsstyrelsen kunskapsläget om hur klimatet förändras, hur skogen påverkas av detta och hur man kan klimatanpassa brukandet.

Exempelvis så medför ökade risker för skador blir det mer angeläget skapa en skog där riskerna sprids på olika sätt. Andelen gran bör inte öka i Götaland. Den måste på sina håll antagligen minska för att motverka ökade risker för ekonomiska skador, skriver författarna.

Rapporten tar också upp behovet av god beredskap när riskerna för större angrepp av skadegörare ökar. Internationellt samarbete för tidig varning och skärpta importregler kring handel med plantor och biomassa är ett par exempel på det. 

Handlingsplanen för klimatanpassning ska vara klar sista november.

Annons

Annons

Annons