Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Fortsatt stark tillverkningsindustri

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 mar 2016

Nu har Konjunkturinstitutet släppt en ny Konjunkturbarometer. Barometerindikatorn föll för andra månaden i rad i mars, från 107,9 i februari till 106,8. Företagen i tillverkningsindustrin rapporterar om god ordertillväxt på hemmamarknaden de senaste månaderna och produktionsplanerna indikerar en stark utveckling de närmaste tre månaderna.

Exportorderingången uppges sammantaget ha ökat, men i allt mindre omfattning de senaste månaderna, vilket till stor del förklaras av en svag utveckling i elektronik- och läkemedelsindustri.

Byggföretagen rapporterar om en fortsatt mycket stark utveckling och förväntningar på orderstockar och byggande är betydligt högre än normalt. Samtidigt kan det anas en viss trendmässig avmattning i byggföretagens optimistiska anställningsplaner sedan i höstas. Detsamma gäller förväntningarna på hur anbudspriserna kommer att utvecklas.