Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Indikation om högre lager pressar oljepriser

Foto: Maersk Oil
Foto: Maersk Oil
Publicerad av
Tommy Ekholm - 23 mar 2016

Oljepriserna har pressats ned under onsdagens handel, där indikationer om stigande USA-lager och en starkare dollar bidragit till att sänka priserna.

"Oljekontraktspriserna försvagades i dag, från tisdagens nya toppnivåer för året, efter att API rapporterat en betydande ökning av USA:s oljelager", skriver Norne Securities på torsdagen.

Enligt branschorganisationen API steg USA:s lager av råolja med 8,8 miljoner fat under förra veckan. Samtidigt föll bensinlagren med 4,3 miljoner fat och lagren av destillerad olja dalade med 0,4 miljoner fat.

Inför eftermiddagens officiella statistik från EIA räknar analytikerna med att råoljelagren ökade med 2,9 miljoner fat, att bensinlagren sjönk med 2,0 miljoner fat och att lagren av destillerad olja minskade med 0,8 miljoner fat. Raffinaderierna bedöms ha gått på 88,9 procents kapacitetsutnyttjande, jämfört med 89,0 procent föregående vecka, enligt Dow Jones Newswires enkät.

"Marknadens huvudintresse kommer dock sannolikt bli de preliminära produktionssiffrorna från USA, vilka för närvarande inte är långt ifrån den psykologiskt viktiga nivån vid nio miljoner fat per dag. Det tillsammans med högre riskaptit kan pressa upp oljepriserna i dag", skriver Commerzbank.

Under gårdagen meddelade Libyen att de inte kommer att delta i mötet i Qatar, där en produktionsfrysning ska diskuteras.

"Liksom Iran vill de först öka produktionen och sedan diskutera en frysning så mötet ser mer och mer ut att bli en fars", fortsätter Commerzbank.

Neil Atkinson, chef för IEA:s oljemarknadsavdelning, uppgav under onsdagen att det behövs mycket investeringar bara för att behålla oljeutbudet konstant. Kapade investeringsplaner i spåren av oljeprisfallen riskerar att leda till en utbudschock i framtiden.

Enligt Upstream uppges Irans råoljeexport stigit till 2,2 miljoner fat per dag, vilket uppges motsvara en ökning med 900.000 fat per dag sedan sanktionerna togs bort.

Flera Opec-företrädare från Mellanöstern har tidigare ifrågasatt Irans förmåga att öka produktionen, vilket kan vara en anledning till att genomföra oljeproduktionsfrysningen utan landets deltagande.

"Trots allt skryt har vi fortfarande inte sett vad Iran kan göra", kommenterade en Opec-delegat under tisdagen.

(SIX News)