Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Ny projektledare på Paper Province

Peter Edberg. Foto: Paper Province
Peter Edberg. Foto: Paper Province
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 mar 2016

Paper Province har fått en ny projektledare – Peter Edberg. Han kommer bland annat leda Klimatsmart Innovation, ett treårigt projekt som beviljats 12,4 miljoner kronor för att säkerställa en hållbar och långsiktig regional plattform för innovation och utveckling inom skogsbaserade värdekedjor. Peter kommer också att arbeta som innovationsrådgivare och ha ett speciellt fokus mot förpackningsområdet.

Som projektledare i Klimatsmart innovation kommer fokus främst att ligga på förpackningsindustrin och främjandet av innovationer och hållbar utveckling. – Mitt övergripande mål är att underlätta för skogsbaserad industri i regionen. Det gör man på lite olika sätt, bland annat genom att främja innovationer. Vårt arbete är att söka svar på frågan vad vi ska använda skogen till i framtiden, säger Peter Edberg. I detta ingår förpackningsindustrin vilket Paper Province, i och med sammanslagningen och övertagandet av medlemmar från Packaging Arena, nu breddat verksamheten med. Arbetet befinner sig i startgroparna. Peter har därmed i uppgift att se över hur våra nya medlemmars intressen på bästa sätt ska beaktas och ta fram en plan för arbetet mot förpackningsbranschen.