Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Cowi rekryterar ny chefsspecialist

Per Lindström. Foto: Cowi
Per Lindström. Foto: Cowi
Publicerad av
Tommy Ekholm - 21 mar 2016

Cowi har rekryterat Per Lindström som chefsspecialist inom material & svetsning. Med rekryteringen kommer Cowi stärka tjänsteutbudet inom tekniska haveriutredningar, Fitness For Service (FFS) samt utmattnings- och brottmekaniska-analyser.

Per Lindström kommer närmast från DNV GL Materials Laboratory i Oslo, Norge där han arbetade som Principal Specialist-Fracture Avoidance med frågeställningar relaterade till tillverkningens och användandets inverkan på metalliska strukturers faktiska funktionsstabilitet.

På Cowi kommer Per i huvudsak att koncentrera sig på termo-mekaniska analyser av metalliska strukturer och komponenter, under dess operativa faser (inspektion, reparation och underhåll), men också vid projektering, konstruktion, tillverkning och ombyggnation. Med begreppet metalliska strukturer avses tryckkärl, värmeväxlare, cisterner, rörledningar (landbaserade och offshore), ugnar, fartygs- och offshorestrukturer, raffinaderi, petrokemi samt massa- och pappersanläggningar.