Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

ABB tar hem order på gruvspel

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 18 mar 2016

ABB ska leverera fyra gruvspel till den största producenten av diamanter i Sydafrika, Venetiagruvan. Ordern gäller ett dubbeltrumspel för personal- och materialtransport, två friktionsspel för produktion och ett enkeltrumspel för service.

I ABB:s leverans ingår bland annat konstruktion, tillverkning, installation och idrifttagning av alla fyra gruvspelen inklusive mekaniska delar, motorer, elektriska drivsystem och styrning. Alla fyra gruvspelen är certifierade enligt högsta säkerhetsnivå (SIL).

Detta är första gången som stora nyckelfärdiga friktionsspel levereras till den sydafrikanska gruvindustrin. Installationen påbörjas juli 2018 och alla fyra gruvspelen ska vara i drift i april 2020.

Dagbrott kommer fortsätta till 2022 och det förväntas att underjordsbrytning kommer att förlänga gruvans verksamhet in i 2040-talet, med potential att leverera uppskattningsvis 94 miljoner karat diamanter (18,80 ton).

De Beers, som till 85 procent ägs av Anglo American och resten ägs av Republiken Botswana, bygger två nya schakt i anslutning till det befintliga dagbrottet för att få tillgång till djupare malmreserver som inte kan nås genom konventionell dagbrotteknik.

Projektet är den största investeringen för De Beers i Sydafrika.