Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Fackförbund: ”Industrin tål högre löner”

Foto: Lasse Fredriksson
Foto: Lasse Fredriksson
Publicerad av
Tommy Ekholm - 17 mar 2016

De fem fackförbunden inom Industriavtalet anser att det inte behövs någon ytterligare nedväxling av löneökningstakten efter avtalsrörelsen 2013 som ledde till en nedväxling.

"Situationen är i flera avseenden bättre än för tre år sedan. En del anser att våra lönekrav är för låga. Vi anser att det ännu är för tidigt att växla upp. Därför är våra lönekrav desamma som för tre år sedan", skriver ledarna för de fem fackförbunden på Dagens Industris debattsida.

Fackförbunden anser att svensk industris konkurrenskraft inte har försämrats. På flera punkter har det under innevarande avtalsperiod, 2013-2015, i stället skett en förbättring, menar de.

"Industrins arbetsgivare hävdar att konkurrenskraften har försämrats och produktionen minskat. De påstår att produktivitetsutvecklingen är obefintlig och att höga reallöneökningar tynger företagen. Inget stämmer", skriver fackförbundsföreträdarna.

Före slutet av mars månad ska industrins parter vara klara med nya avtal. Innehållet i ett avtal är viktigare än längden på avtalet, anser fackförbunden som har ställt sina avtalskrav utifrån ett ettårsavtal.

"När de opartiska ordförandena för en dryg vecka sedan föreslog ett tvåårsavtal var vi beredda att acceptera det. Nu vill arbetsgivarna ha ett ettårsavtal. Det är inga problem för oss. Innehållet avgör", resonerar fackförbunden.

Debattartikeln är undertecknad av ordförandena för GS, IF Metall, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

(SIX News)