Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Hållbarhet i fokus på Skogsindustridagarna 2016

Bild: Inspecta
Bild: Inspecta
Publicerad av
Simon Matthis - 14 mar 2016

Sitt namn till trots handlar Skogsindustridagarna inte så mycket om skogen, utan fokus ligger på processteknik och massa- och pappersindustrins maskinutrustning.

– Här pratar vi teknik med fokus på underhåll och säkerhet, framhålller Pernilla Utterström, Inspectas projektledare för Skogsindustridagarna.

Skogsindustridagarna är, i korthet, en konferens snävt inriktad på allt som kan gå fel – eller visa sig vara framgångsfaktorer - i tryckkärl, sodapannor, kokare och indunstningsanläggningar.

”Äntligen får vi prata teknik”

– Det är unikt att de här två dagarna ägnas helt åt teknik, säger Pernilla Utterström som häromdagen pratade med en underhållschef som var särskilt nöjd med konferensens teknikfokus.

– ”Äntligen får vi prata teknik och inte ekonomi som det annars brukar vara. Det är roligt att få vara nörd ibland”, sade han, berättar Pernilla.

Med tanke på att arrangören Inspecta också är besiktningsorgan av tryckkärl, framstår denna tekniska inriktning ändå som rätt logisk.

Hållbarhet som huvudtema

Årets tema i det gemensamma programmet är hållbarhet och det är också där den ”tekniska” sidan av det allt vidare hållbarhetsbegreppet som kommer att lyftas fram på konferensen, nämligen hur skogsindustrin arbetar med miljöfrågor. Här får vi bland annat höra Ingela Ekebro och Håkan Wänglund berätta om projekt Helios, den jättelika investeringen som nyligen sjösatts i SCA Östrand, ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Det blir en riktig genomgång under en hel timme.

”Branschallmänbildning”

Pernilla Utterström är noga med att poängtera vad Skogsindustridagarna inte innehåller. Konferensen handlar inte om ekonomi eller upphandlingar till exempel, inte heller om massaindustrins produkter, papperet eller kartongen.  Men detta är en sanning med modifikation: tidigare år har till exempel nanocellulosa varit ett hett ämne konferensen. Även de svarta siffrorna för tidningspapperskonsumtionen har varit på tapeten. Men kanske är den tekniska fokusen tydligare i år då presentationer om panntuber kommer att ta stort utrymme.

– I år kommer vi verkligen prata om panntuber. Flera av föredragen kommer att handla om montage av panntuber, nya panntubsmaterial och svetsreparation av kompoundtuber, berättar Pernilla.

Sådana föredrag som inte är av det lättillgängligaste slaget ger, som Pernilla Utterström uttrycker det, ”branschallmänbildning”. Enligt Pernilla sammanhänger detta med att Inspecta ser som sin uppgift att vara informationsspridare.

Senaste tekniken

– Vi har ett engagemang och ett ansvar att våra kunder får information om den senaste tekniken, om skador och haverier och om vad som är på gång inom regelverket. Man kanske också får svar på frågor man inte visste att man hade.

– Eftersom vi gör lagstadgade kontroller har vi många som är duktiga på lagar och regler, poängterar Pernilla.

Första kontinuerliga kokeriet

Som varje år kommer Skogsindustridagarna sätta strålkastarfokus på någon ny anläggning som driftsatts under det gångna året. Någon ny sodapanna driftsattes inte förra året. Däremot sjösatte SCA Obbola sitt nya kokeri, det första kontinuerliga kokeriet i Sverige på 20 år, och det kommer att presenteras grundligt.

Intressantaste passet

Efter varje konferens får Inspecta feedback från konferensdeltagarna om vad som varit lyckat och mindre lyckat, och Pernilla kan berätta om både positiv och negativ respons. Ett framgångsrikt koncept har varit att låta konferensdeltagarna när som helst gå mellan de valbara sessionerna, som i år är tre: Fiber och återvinning, Plast i industrin samt Säkerhet i stora projekt:

– Det har varit ett lyft att man kan gå emellan föredragen och det är något vi uppmuntrar.

Ett mindre lyckat grepp var att köra delar av konferensen på engelska, som man gjorde ett år. Det föll inte väl ut, enligt Pernilla.

– Här ska man få jordnära, hands-on-lösningar.

Säkra kort

Konferensen har också många säkra kort, som återkommer varje år. Dit hör konferensens allra sista föredrag som handlar om skador på pannor, tryckkärl och rörledningar.

– Det sista passet tycker många är intressantast och vi har fått höra att många vill höra mer om skador.

Det är lättsamma, korta presentationer där två personer står på scenen, en besiktningsingenjör som berättar om ett haveri och en metallurg som presenterar orsaken till det.

Säkerhet i stora projekt

En lågoddsare är att sessionen ”Säkerhet i stora projekt” kommer att bli en av konferensens mest välbesökta. Det är väl känt att säkerheten sätts på svåra prov i stora projekt. Exemplen som kommer att belysas är Södras pågående expansion i massabruket i Värö samt den förestående utbyggnaden av SCA Östrands massabruk.

– Stora projekt ska utföras på kort tid, liten yta och så ekonomiskt som möjligt. Dessutom talas ofta många olika språk. Det kräver mycket förberedande säkerhetsarbete, säger Pernilla.

– Vi kommer säkert att höra om framgångsfaktorer från Södra Cell Värö, tror Pernilla.

Eftersatt ämne

Ett ämne som ligger Pernilla särskilt varmt om hjärtat är plast i industrin, då hon själv och en kollega skrivit en handbok om plast som konstruktionsmaterial. Handboken blev klar i slutet av förra året och kommer att presenteras på konferensen som power-point då den troligen inte kommer ligga klar som trycksak till konferensen.

Plast används för att bygga både tryckkärl och rörledningar, ofta i farliga miljöer för att hantera starkt frätande syror, där stål inte är ett alternativ. Men kunskapen om att bygga med plast i industriell miljö är skral bland landets ingenjörer, som framför allt är kunniga på metaller, menar Pernilla.  

– Vi har valt att trycka extra på det ämnet eftersom det har varit eftersatt. Här finns kunskapsluckor, säger Pernilla Utterström som uppskattar att det finns högst ett tiotal ingenjörer med specialistkompetens inom polymerteknik i industriella tillämpningar.