Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Industrins orderingång dyker

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 01 mar 2016

Inköpschefsindex, en temperaturmätare av den svenska industrin, föll oväntat mycket i februari jämfört med månaden innan.

Delindex för orderingången dök ned till den lägsta nivån sedan 2013.

En inbromsning väntas därmed i den svenska industrin, i linje med utvecklingen i Europa. Det plötsliga och kraftiga fallet för delindex för orderingången är oroande, enligt SEB-ekonomen Olle Holmgren.

-Orderingången är ju det som ligger lite före i konjunkturcykeln för industrin. Samtidigt är en enskild siffra i en sådan här serie inte avgörande för hur stark inbromsningen blir, säger han.

Han tolkar generellt indextalen som tecken på att svenska industriföretag känner av och är oroliga för vad som händer internationellt.

-Vi tror att tillväxten fortsätter, men en förutsättning för det är att den internationella konjunkturen fortsätter att återhämta sig.

Nedåtriskerna väger dock tyngre än uppåtriskerna.

-Det är kopplat till Kina, tillväxtländerna och effekterna av oljeprisets fall. Lägre oljepriser gynnar hushåll i Europa och USA, men det finns en baksida. De länder och företag som drabbas av prisfallet kan få finansiella problem och problem att betala skulder. Det kan ge en bredare inbromsning som gör att världskonjunkturen viker.

(TT)