Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Ordentlig uppgång för oljepriset

Foto: C Clark
Foto: C Clark
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 feb 2016

Råoljepriserna har stigit ordentligt under måndagens handel, efter att ha pressats under slutet på förra veckan. Bidragande till prisuppgångarna var fortsatta nedgångar för antalet oljeriggar i USA, förnyade förväntningar på ett produktionsavtal bland de stora producentländerna och ökad riskaptit på de finansiella marknaderna.

"Marknaderna drivs fortsatt av förväntningarna om hur ett möjligt avtal mellan producentländerna ska kunna dämpa utbudet och i helgen har det kommit signaler om att flera av de viktigaste exportländerna tar sikte på enighet före 1 mars. I fredags kom det också tal som visade att antalet aktiva riggar i Nordamerika var ned ytterligare sex procent under förra veckan." Det skriver DNB Bank på måndagen.

Enligt Rysslands energiminister Alexander Novak kommer samtalen med de oljeproducerande länderna fortsätta till 1 mars.

"Knappt något annat land, bortsett från Iran och Irak, är ändå i position att öka sin oljeproduktion märkbart. Iran kommer knappast gå med på att frysa sin produktion givet att de precis befriats från sanktioner", skriver Commerzbank i en kommentar.

Samtidigt pekar banken på att tecknen ökar på att USA:s oljeproduktion kommer att minska brantare på kort sikt. Antalet aktiva oljeriggar sjönk med 26 till 413 förra veckan, vilket är den lägsta nivån sedan december 2009. Antalet har minskat med över 70 procent sedan början av 2015.

USA:s oljeproduktion minskade med 51.000 fat per dag under förra veckan, vilket var den fjärde veckan i följd med sjunkande produktion.

Libyens nationella oljebolag rapporterade under måndagen att en oljeanläggning attackerades och sattes i brand förra veckan. Libyens produktion uppges ligga under 400.000 fat per dag, vilket är cirka en fjärdedel av kapaciteten som gällde före inbördeskriget.

International Energy Agency har lämnat en rapport i dag där man räknar med att den globala oljemarknaden balanseras under år 2017. Neddragna investeringar innebär samtidigt risker för utbudet längre fram.

IEA räknar med att oljepriserna bör börja stiga gradvis då marknaden börjar balanseras men att tillgången på resurser som lätt och snabbt kan börja producera begränsar omfattningen på prisuppgångarna, åtminstone på kort sikt. Rapporten pekar samtidigt på risker för en kraftig prisuppgång under slutet av prognosperioden som ett resultat av otillräckliga investeringar.

Enligt rapporten förväntas det globala utbudet stiga med 4,1 miljoner fat per dag mellan 2015 och 2021, jämfört med den totala tillväxten på 11 miljoner fat per dag under 2009-2015. Utbudsnivån förväntas komma att hamna på 100,5 miljoner fat per dag år 2021.

Den globala efterfrågan förväntas samtidigt växa i en genomsnittlig takt av 1,2 miljoner fat per år till år 2021, då den totala nivån uppges hamna på 101,6 miljoner fat.

De globala investeringarna i prospektering och produktion förväntas falla 17 procent 2016, efter att ha minskat med 24 procent 2015. I nuläget finns det knappt någon ledig produktionskapacitet förutom i Saudiarabien och Iran. Samtidigt krävs det betydliga investeringar för att upprätthålla den existerande produktionen, innan man skapar ny kapacitet för att möta stigande oljeefterfrågan.

IMF räknar med att oljeexportörerna i Mellanöstern och Nordafrika har tappat mer än 350 miljarder dollar i oljeintäkter det senaste året, eller 20 procent av deras kombinerade BNP, som ett resultat av de fallande oljepriserna.

"Det finns god anledning att tro att dessa priser kommer att kvarstå vid låga nivåer under en utdragen tidsperiod", sade IMF- chefen Christine Lagarde.

(SIX News)