Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

IEA spår balanserad oljemarknad 2017

Foto: Conoco Phillips
Foto: Conoco Phillips
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 feb 2016

International Energy Agency (IEA) räknar med att den globala oljemarknaden balanseras under år 2017 men att neddragningarna av investeringarna innebär risker för utbudet längre fram. Det framgår av dagens oljemarknadsrapport.

IEA räknar med att oljepriserna bör börja stiga gradvis då marknaden börjar balanseras men att tillgången på resurser som lätt och snabbt kan börja producera begränsar omfattningen på prisuppgångarna, åtminstone på kort sikt. Rapporten pekar samtidigt på risker för en kraftig prisuppgång under slutet av prognosperioden som ett resultat av otillräckliga investeringar.

"Det är lätt för konsumenterna att invaggas i självbelåtenhet av rikliga lager och låga priser i dag", skriver IEA-chefen Fatih Birol som samtidigt varnar för att de historiska neddragningarna av investeringar ökar risken för obehagliga överraskningar inom en inte alltför avlägsen framtid.

Enligt rapporten förväntas det globala utbudet stiga med 4,1 miljoner fat per dag mellan 2015 och 2021, jämfört med den totala tillväxten på 11 miljoner fat per dag under 2009-2015. Utbudsnivån förväntas komma att hamna på 100,5 miljoner fat per dag år 2021.

De globala investeringarna i prospektering och produktion förväntas komma att falla 17 procent 2016, efter att ha minskat med 24 procent 2015. I nuläget finns det knappt någon ledig produktionskapacitet förutom i Saudiarabien och Iran. Samtidigt krävs det betydliga investeringar för att upprätthålla den existerande produktionen, innan man skapar ny kapacitet för att möta stigande oljeefterfrågan.

"Risken för en skarp oljeprisuppgång mot slutet av prognosen växer med otillräckliga investeringar och är lika potentiellt destabiliserande som det skarpa oljeprisfallet har visat sig vara", skriver IEA.

Den globala efterfrågan förväntas samtidigt växa i en genomsnittlig takt av 1,2 miljoner fat per år till år 2021, då den totala nivån uppges hamna på 101,6 miljoner fat.

(SIX News)