Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 26 2017
Senaste Nytt

Ordentligt vinstlyft för Saab

Foto: Saab
Foto: Saab
Publicerad av
Tommy Ekholm - 10 feb 2016

Saab redovisar ett resultat före skatt på 1.336 miljoner kronor (740) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var knappt 14 procent bättre än förväntningarna som låg vid 1.176 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financial.

Rörelseresultatet uppgick till 1.347 miljoner (758), vilket gav en marginal på 13,4 procent (10,2). Väntat var 1.140 miljoner 13,5 procent.

Nettoresultatet blev 1.109 miljoner (579), motsvarande 10,32 kronor per aktie (5,45) efter utspädning. Väntat var 905 miljoner och 8,51 kronor.

Försäljningsintäkterna blev 10.070 miljoner (7.425), väntat var 8.431 miljoner.

Saab skriver i delårsrapporten att den kraftiga ökningen i försäljningstillväxten, även organiskt, främst var hänförlig till affärsområdet Aeronautics, till följd av ordern på Gripen till Brasilien, samt till ordern på ett luftburet övervakningssystem, som mottogs i november 2015. Den sistnämnda orderns förberedande arbete vinstavräknades vid kontraktets tecknande.

Rörelseresultatet i kvartalet påverkades också positivt av vinstavräkning i de nämnda projekten, "samt av stora leveranser inom affärsområdet Dynamics", skriver Saab. I det tredje kvartalet 2015 levererade Saab ett resultat som var klart sämre än fjolårskvartalet och analytikernas dåvarande förväntningar.

Orderingången var 18.576 miljoner (12.403). Orderstocken vid årets slut 113.834 miljoner (60.128).

Styrelsen föreslår en utdelning på 5,00 kronor per aktie (4,75), vilket var i linje med förväntningarna.

Saab bedömer att försäljningstillväxten under 2016 kommer att vara "i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent". 2015 var den organiska tilllväxten 11 procent.

Rörelsemarginalen exklusive "väsentliga jämförelsestörande poster" bedöms 2016 hamna i linje med 2015. 2015 blev marginalen 6,6 procent.

(SIX News)