Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

NIB finansierar avloppsrening och biogas i Stockholm

Käppalaverkets biobassäng. Foto: Björn Leijon
Käppalaverkets biobassäng. Foto: Björn Leijon
Publicerad av
Tommy Ekholm - 10 feb 2016

Nordiska investeringsbanken har tecknat avtal om ett 25-årigt lån på 151 miljoner kronor med den svenska leverantören av avloppstjänster Käppalaförbundet, för uppgradering av avloppsreningsverket Käppalaverket på Lidingö, i Stockholm.

Lånet ska användas för en ny anläggning för högflödesrening av avloppsvatten i Käppalaverket i norra Stockholm och för en ny tredje rötkammare för att säkra verkets kapacitet för biogasproduktion.

Käppalaverket är Sveriges tredje största avloppsreningsverk. I verket renas cirka 55 miljoner kubikmeter avloppsvatten per år. Käppalaförbundet producerar även näringsrikt slam som används som växtnäring, och utvinner biogas i två rötkammare. Rötkamrarna har en årsproduktion på 6,6 miljoner kubikmeter rågas.

Folkmängden i området förväntas öka, och utbyggnaden av Käppalaverket gör det möjligt att rena större utsläppsvolymer och undvika bräddningsproblem.

Risken för överbelastning gör det nödvändigt att bygga en tredje rötkammare för behandling av organiskt slam från reningsprocessen. Den nya rötkammaren ökar verkets biogaskapacitet med 50 procent.

Både den nya anläggningen för högflödesrening och den nya rötkammaren planeras att tas i drift 2017.

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund som består av elva kommuner belägna norr och öster om Stockholm. Käppalaverket renar i dag avloppsvatten från över 600 000 invånare.