Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 19 2017
Senaste Nytt

IEA sänker oljeprognos

Foto: Statoil
Foto: Statoil
Publicerad av
Tommy Ekholm - 09 feb 2016

International Energy Agency (IEA) sänker sin prognos för den globala oljeefterfrågan avseende 2015 med 0,1 miljoner fat per dag till 94,4 miljoner fat per dag, vilket skulle innebära en ökning med 1,6 miljoner fat jämfört med året innan.

För 2016 bedöms efterfrågan uppgå till 95,6 miljoner fat per dag, jämfört med prognosen föregående månad på 95,7 miljoner fat per dag. Det innebär en uppgång med 1,2 miljoner fat per dag jämfört med prognosen för 2015.

Det framgår av IEA:s senaste månadsrapport.

"Efter att ha toppat vid den högsta nivån på fem år vid 1,6 miljoner fat per dag under 2015, förväntas den globala efterfrågetillväxten falla tillbaka betydligt under 2016 till 1,2 miljoner fat per dag, där nivån dras ned av märkbara inbromsningar i Europa, Kina och USA", skriver IEA.

Utbudet utanför Opec förväntas ha uppgått till 57,7 miljoner fat per dag under 2015, vilket kan jämföras med 56,3 miljoner fat under 2014. Jämfört med förra månaden var prognosen för utbudet under 2015 oförändrad.

För 2016 är också prognosen oförändrad vid 57,1 miljoner fat per dag, innebärande en nedgång på 0,6 miljoner fat mot året innan.

Opecs utbud av råolja steg med 280.000 fat per dag i januari och uppgick till 32,63 miljoner fat om dagen (inklusive den nya medlemmen Indonesien). Produktionen ökade från såväl Iran, Saudiarabien och Irak och produktionen låg nästan 1,7 miljoner fat om dagen högre jämfört med motsvarande månad förra året.

Det globala utbudet av råolja sjönk med 0,2 miljoner fat per dag till 96,5 miljoner fat per dag i januari, då högre produktion inom Opec endast delvis kompenserade för lägre produktion utanför Opec.

Utbudet av råolja utanför Opec sjönk med 0,5 miljoner fat per dag i januari.

OECD:s kommersiella oljelager steg med 7,6 miljoner fat i december och uppgick till 3.012 miljoner fat vid slutet av månaden. Preliminära indikationer för januari pekar på ytterligare lageruppbyggnad.

IEA uppger att överutbudet under början av 2016 till och med är större än man räknat med i den förra månadsrapporten. Med antagandet att Opecs produktion är oförändrad under det första kvartalet 2016 sker det en lageruppbyggnad på 2 miljoner fat om dagen, vilket följs av en uppbyggnad på 1,5 miljoner fat per dag under det andra kvartalet.

"Utbuds- och efterfrågedata för det andra halvåret indikerar ytterligare lageruppbyggnad, med 0,3 miljoner fat per dag. Om dessa siffror visar sig stämma, och marknaden redan är översvämmad med olja, är det väldigt svårt att se hur oljepriserna kan stiga betydligt på kort sikt. Med dessa förhållanden har risken på nedsidan på kort sikt ökat", skriver IEA.

(SIX News)