Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Ökad vinst för ÅF

Foto: ÅF
Foto: ÅF
Publicerad av
Tommy Ekholm - 08 feb 2016

Teknikkonsulten ÅF redovisar ett resultat före skatt på 250 miljoner kronor (219) för det fjärde kvartalet 2015.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 227 miljoner kronor enligt SIX News/Inquiry Financial. Resultatet före skatt var därmed 10 procent bättre än förväntningarna.

Rörelseresultatet blev 261 miljoner kronor (229) jämfört med ett väntat värde på 239 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 9,6 procent (9,6).

Jämförelsestörande poster ingår i resultatet med +4 miljoner kronor, avseende en justering av bedömd storlek på framtida villkorade köpeskillingar. Motsvarande poster under samma kvartal föregående år var +23 miljoner.

Nettoresultatet uppgick till 191 miljoner kronor (171) eller 2,40 kronor per aktie (2,17) efter utspädning. Det väntade nettoresultatet var 178 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.717 miljoner kronor (2.376). Intäkter om 2.660 miljoner kronor låg i förväntningarna.

Debiteringsgraden uppgick till 77,7 procent (76,6).

Styrelsen föreslår en utdelning om 3,75 kronor per aktie (3,50). Analytikerna hade väntat sig en utdelning om 3,73 kronor per aktie.

(SIX News)