Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Ökad vinst för Assa Abloy

Foto: Assa Abloy
Foto: Assa Abloy
Publicerad av
Tommy Ekholm - 08 feb 2016

Assa Abloy redovisar ett resultat före skatt på 2.851 miljoner kronor (2.552) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var knappt 2 procent sämre än förväntningarna som låg vid 2.907 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Rörelseresultatet blev 3.038 miljoner (2.681), vilket gav en marginal på 16,6 procent (16,9). Väntat var 3.064 miljoner och 16,9 procent.

"Rörelseresultatet påverkades negativt av gjorda avsättningar för befarade kreditförluster med 250 miljoner i Kina. Den generellt svaga efterfrågan i tillväxtmarknaderna har även medfört att prestationsbaserade uppskjutna förvärvsbetalningar, så kallade earnouts, har intäktsförts i resultatet med 245 miljoner då utbetalningar ej förväntas ske", skriver bolaget.

Nettoresultatet blev 2.120 miljoner (1.889), motsvarande 1,91 kronor per aktie (1,70). Väntat var 2.152 miljoner och 1,94 kronor.

Omsättningen ökade 15 procent till 18.301 miljoner (15.847), väntat var 18.097 miljoner. Den organiska tillväxten var +5 procent, medan valutorna påverkade med +6 procent och förvärv med +4 procent. Väntad organisk tillväxt var +3,7 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning på 2,65 kronor per aktie (2,17), väntat var 2,50 kronor.

Assa Abloy redovisar ett operativt kassaflöde på 4.625 miljoner kronor (3.469) för det fjärde kvartalet 2015.

Det operativa kassaflödet exkluderar utbetalningar till omstruktureringsprogram och skatt men inkluderar nettoinvesteringar.

Det operativa kassaflödet utgjorde 1,62 gånger av resultatet före skatt justerat för omstruktureringskostnader (1,36). Målet är att denna siffra ska vara 1 över tid.

Kassaflödet från löpande verksamheten uppgick till 3.760 miljoner (3.171) och kassaflödet efter investeringar uppgick till 2.589 miljoner (1.634).

Nettoskulden uppgick till 0,54 gånger det egna kapitalet den sista september (0,63 den sista september).

(SIX News)