Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Nordamerika utmaning för Volvo

AB Volvos vd Martin Lundstedt. Foto: Göran Wink
AB Volvos vd Martin Lundstedt. Foto: Göran Wink
Publicerad av
Tommy Ekholm - 05 feb 2016

Volvos delårsrapport för fjärde kvartalet mottogs väl på börsen. Utmaningarna för 2016 blir att hantera svängningarna i efterfrågan på olika marknader, enligt vd Martin Lundstedt. För Volvo präglades fjolåret till stor del av en kraftig nedgång på anläggningsmaskiner, en utveckling som spås fortsätta. Sänkta kostnader, försäljning av aktier och positiva valutaeffekter bidrog dock till att för helåret förbättra rörelsemarginalen under året. Fjärde kvartalet sammanfattar vd Martin Lundstedt som "bra". -Vi fortsätter att öka lönsamheten, trots att vi har oförändrade volymer på lastbilar och minskade volymer på anläggningsmaskiner, säger han. Resultatet levde inte upp till förhandsförväntningarna på en rad punkter. Till exempel var vinsten före skatt 3,9 miljarder kronor. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 4,3 miljarder kronor för fjärde kvartalet 2015, enligt Reuters sammanställning. Men Volvo-aktien är draglok på Stockholmsbörsen och hade strax före klockan elva gått upp med 1,8 procent. Och Hampus Engellau, fordonsanalytiker på Handelsbanken, tycker att rapporten såg rätt bra ut. -Orderingången är som väntat, den går upp med 20 procent i Europa och Brasilien ser lite bättre ut. Det jag tycker att man ska titta på framför allt är att lastbilar gör en justerad rörelsemarginal på 7,9 procent, säger han. Han pekar på att Volvo höjer utsikterna för Europa framöver. -Och prognosen för Nordamerika skulle jag nästan kalla lite aggressiv, om man jämför med vad andra har sagt, säger han. En "aggressiv prognos" till trots, Nordamerika väntas backa nästa år och Volvo kommer att dra ner på produktionen där. Omsättningen för hela koncernen var i stort sett oförändrad i fjärde kvartalet, justerat för valutaeffekter. När Volvo växer igen beror på många olika faktorer, enligt Martin Lundstedt. -Det beror på många olika faktorer. Tittar man på makrosidan ser man att det är en sättning i Nordamerika. Hur stor den blir får vi återkomma till, men vi har en flexibilitet där. Europa fortsätter att växa, Latinamerika fortsätter att gå ner. Mycket handlar om att hantera svängningarna i efterfrågan som finns i olika regioner, enligt Martin Lundstedt. Utöver Europa tror vd:n på Indien och eventuellt Iran under nästa år. Han ser också stor potential på tjänstesidan framöver. -Utmaningarna ligger i att hitta rätt nivå i Nordamerika. Det sker en sättning, men det är fortfarande en bra marknad. Sydamerika och Ryssland är några områden som kommer att vara fortsatt tuffa. Delårsrapporten är Martin Lundstedts första sedan han tillträdde i höstas. Hans första stora beslut som vd blev att dela upp lastbilsverksamheter i olika enheter utifrån varumärken. -Man kombinerar det bästa av två världar, motiverar han sitt drag. Han hänvisar till att Volvo de senaste åren byggt upp en stark gemensam bas, vad gäller komponenter och teknisk utveckling. Då finns utrymme att utveckla de enskilda varumärkena vidare, och komma närmare kunderna. Anläggningsmaskiner är en fortsatt dyster historia. Förlusten blev 191 miljoner kronor för fjärde kvartalet och leveranserna minskade med 26 procent jämfört med året innan. Den globala marknaden väntas bli oförändrad eller till och med fortsätta försvagas. -Den största delen beror på den maktoekonomiska situationen. Om man tittar på detaljerna stärker Volvo sina marknadsandelar. Vi ser hur vi har en svagt ökande lönsamhet. Det finns alla förutsättningar för att tjäna pengar, säger Martin Lundstedt. (TT)