Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Hanza slår samman fabriker i Estland

Foto: Hanza
Foto: Hanza
Publicerad av
Tommy Ekholm - 05 feb 2016

Hanza slår samman två produktionsenheter i Estland och tar därmed ytterligare ett steg i bolagets strategi att skapa moderna och effektiva tillverkningskluster.

Hanza förvärvade under 2015 mekaniktillverkaren Metalliset. Med förvärvet erhölls en produktionsenhet i Aruküla, Estland. Hanza har nu beslutat att transferera enheten till koncernens övriga verksamhet i Tartu, Estland, varvid koncernen skapar ett större tillverkningskluster med cirka 450 medarbetare. Bolaget menar att man därmed kan åta sig än större och komplexa projekt.

– En global ekonomi med skiftande volymer ställer höga krav på tillverknings­industrin. Genom att utveckla vårt industriområde i Tartu stärker vi Hanzas konkurrenssituation ytterligare. Våra kluster skapar betydande kundvärde, vilket bidrar till fortsatt lönsam tillväxt för Hanza, säger Erik Stenfors, vd på Haza.

Beslutet berör cirka 80 anställda i Aruküla och bedöms medföra begränsade engångskostnader, vilka i huvudsak kommer att belasta det första halvåret 2016. Från och med det tredje kvartalet 2016 bedöms sammanslagningen ha en positiv resultateffekt för koncernen.