Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Bättre resultat än väntat för ABB

Foto: ABB
Foto: ABB
Publicerad av
Tommy Ekholm - 03 feb 2016

ABB redovisar ett nettoresultat på 204 miljoner dollar (680) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var 6 procent bättre än förväntningarna som låg vid 192 miljoner, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Per aktie blev nettoresultatet 0,09 dollar (0,30), väntat var 0,09 dollar.

Resultatet före skatt blev 305 miljoner (965), väntat var 341 miljoner.

Rörelseresultatet blev 347 miljoner (1.049), vilket gav en marginal på 3,8 procent (10,1). Väntat var 391 miljoner och 4,2 procent.

I resultaten ovan ingår omstruktureringskostnader med -531 miljoner (-93), väntat var -502 miljoner. Justerat för det var rörelseresultatet 878 miljoner (1.142), vilket gav en marginal på 9,5 procent (11,0). Väntat var 863 miljoner och 9,4 procent.

Det operativa rörelseresultatet före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar, ebita, blev 1.081 miljoner (1.153), väntat var 997 miljoner. ABB riktar gärna fokus mot "operationella" resultat, vilket är ett mått som exkluderar omstruktureringskostnader, förvärvsrelaterade kostnader, "vissa icke operationella kostnader" och vissa valutaeffekter.

Bruttovinsten blev 2.395 miljoner (2.841), vilket gav en marginal på 25,9 procent (27,5).

Intäkterna uppgick till 9.242 miljoner (10.346), väntat var 9.215 miljoner. Tillväxten var -11 procent totalt, -2 procent i lokal valuta och -1 procent organiskt.

Orderingången uppgick till 8.262 miljoner (9.365), väntat var 8.105 miljoner. Tillväxten var -12 procent totalt, -3 procent i lokal valuta och -2 procent organiskt.

Orderstocken var 24.121 miljoner (24.900) per den sista december.

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,74 schweizerfranc per aktie (0,72), väntat var 0,74 franc.

ABB upprepar i rapporten utsikterna på kort sikt.

"Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta men i långsammare takt än 2015. Marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten i Europa och geopolitiska spänningar i olika delar av världen", skriver bolaget.

Det är exakt samma formulering som i det tredje kvartalet med undantag av att 2014 bytts ut mot 2015. Bolaget upprepar också varningen att oljepriset och valutaeffekter kommer att påverka resultatet.

Efterfrågan i ABB:s tre stora kundsektorer var fortsatt dämpad under fjärde kvartalet, skriver bolaget i rapporten.

Detta "avspeglande rådande makroekonomiska osäkerheter och utmaningar på många marknader".

Per sektor beskriver bolaget utvecklingen enligt följande:

"Energiföretagen var fortsatt försiktiga men fortsatte att göra selektiva investeringar för att stärka effektiviteten och tillförlitligheten i elnät."

"Efterfrågan från våra industrikunder var dämpad, främst inom processindustrin. Låga oljepriser resulterade i fortsatt återhållna investeringar i fält i drift bland olje- och gaskunder under kvartalet."

"Infrastruktur- och transportmarknaderna var blandade, med fortsatt stark efterfrågan för att öka energieffektiviteten och utveckla miljöanpassad teknik."

Nedan följer kraft- och automationsföretaget ABB:s organiska tillväxt per division där bolaget redovisar sådan data, i annat fall tillväxt i lokal valuta.

ABB redovisar ett kassaflöde från rörelsen på 1.994 miljoner dollar (1.833) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelsekapitalet i förhållande till intäkterna de senaste 12 månaderna uppgick till 13,0 procent (14,1). Bolaget har som mål att minska den siffra till 11-13 procent av intäkterna.

Nettoskulden uppgick till 1.241 miljoner (923), vilket utgjorde 0,08 gånger (0,05) det egna kapitalet inklusive minoritet.

Bolaget sjösatte i september 2014 ett återköpsprogram med målet att till den sista september 2016 återköpa aktier för 4 miljarder. I det fjärde kvartalet återköpte bolaget aktier för 545 miljoner. Totalt har bolaget återköpt aktier för 2.323 miljoner.

Fyra nyval föreslås till ABB:s styrelse.

Dessa är brasilianska flygtillverkaren Embraers vd Frederico Fleury Curado, Juniper Networks finanschef Robyn Denholm, Amgens finanschef David Meline och Hindalcos Deputy Managing Director Satish Pai.

(SIX News)