Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Amerikanska råoljelager steg

Publicerad av
Tommy Ekholm - 28 jan 2016

USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, steg med 8,383 miljoner fat under förra veckan jämfört med veckan innan, enligt officiell statistik. Marknadens förväntningar var en uppgång om 3,3 miljoner fat, enligt Dow Jones Newswires.

Bensinlagren steg med 3,464 miljoner fat. Väntat var en uppgång på 1,1 miljoner fat.

Lagren av destillerad olja sjönk samtidigt med 4,057 miljoner fat. Väntat var en nedgång på 1,9 miljoner fat.

Raffinaderiernas kapacitetsutnyttjande var 87,4 procent. Förväntningarna låg vid 89,9 procent och veckan innan låg nivån på 90,6 procent.

Importen av råolja uppgick till omkring 7,6 miljoner fat om dagen, vilket var en nedgång med 170.000 fat per dag från föregående vecka.

Fyraveckorssnittet på bensinefterfrågan låg på omkring 8,7 miljoner fat om dagen, vilket var 2,5 procent lägre jämfört med samma period i fjol (-2,8 procent i årstakt veckan innan).

Efterfrågan på destillerad olja låg samtidigt på omkring 3,4 miljoner fat om dagen i genomsnitt, vilket var en nedgång med 14,8 procent jämfört med samma period i fjol (-15,4).

Den totala produktefterfrågan under den senaste fyraveckorsperioden låg på omkring 19,5 miljoner fat om dagen. Det var 1,7 procent lägre än motsvarande period året innan (-1,8).

USA:s inhemska produktion uppgick till 9,221 miljoner fat om dagen under förra veckan, vilket innebar en nedgång på 14.000 fat i jämförelse med veckan dessförinnan. Föregående vecka var produktionen upp med 8.000 fat per dag.

Statistiken presenteras av US Department of Energy (DOE).

(SIX News)