Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Kraftigt ökad vinst för Ericsson

Foto: Holger Ellgaard
Foto: Holger Ellgaard
Publicerad av
Tommy Ekholm - 27 jan 2016

Ericsson redovisar ett resultat före skatt på 10,3 miljarder kronor (5,8) för det fjärde kvartalet 2015.

Det var i linje med förväntningarna som låg vid 10,4 miljarder, enligt SIX News/Inquiry Financial.

Bruttomarginalen var 36,3 procent (36,6), väntat var 37,3 procent.

Rörelseresultatet var 11,0 miljarder (6,3), vilket gav en marginal på 15,0 procent (9,3). Väntat var 10,6 miljarder och 14,4 procent.

I det resultatet ingår omstruktureringskostnader med 0,7 miljarder (0,8). Justerat för det blev rörelseresultatet 11,7 miljarder (7,1) och marginalen 16,0 procent (10,5). Väntat var 11,3 miljarder och 15,3 procent.

Nettoresultatet blev 7,0 miljarder (4,2) eller 2,15 kronor per aktie efter utspädning (1,29). Väntat var 7,3 miljarder och 2,24 kronor.

Nettoomsättningen var 73,6 miljarder (68,0), väntat var 74,1 miljarder.

Styrelsen föreslår en utdelning på 3,70 kronor per aktie för 2015 (3,40). Väntat var 3,60 kronor per aktie.

Nettokassan vid periodens slut var 18,5 miljarder kronor (27,6).

Kassagenereringen var 85 procent för helåret, alltså över målet om 70 procent.

Ericssons kostnads- och effektivitetsprogram fortgår enligt plan och sänkte kostnaderna i det fjärde kvartalet jämfört med det tredje.

Målet är fortsatt att spara 9 miljarder kronor per år till år 2017 jämfört med 2014.

Ericsson noterade en återhämtning för segmentet Networks i det fjärde kvartalet. Investeringarna i mobilt bredband i Nordamerika var stabila, med ökad hårdvaruförsäljning i kvartalet. 4G-utbyggnaden i Kina återhämtade sig efter ett svagt tredje kvartal.

"Utvecklingsmarknader som Indien, Indonesien och Mexiko visade på fortsatt stark utveckling medan marknader som Ryssland, Brasilien och delar av Mellanöstern var fortsatt svaga, framförallt till följd av den makroekonomiska utvecklingen. Investeringar i Europa drevs av skiftet från 3G till 4G och av kapacitetsförbättringar. Operatörerna ökade sina investeringar i kärnnät för telekom, vilket drevs av införandet av nya tjänster såsom röstsamtal över LTE (VoLTE)", skriver bolaget.

Ericsson rapporterar en rörelsemarginal för affärsområdet Global Services på 8 procent (7) i det fjärde kvartalet 2015.

Analytikernas förväntningar låg vid 10 procent, enligt en analytikerenkät från SIX News/Inquiry Financial.

Rörelsemarginalen var 12 procent (12) i Prodessional Services och -2 procent (-6) i Network Rollout. Justerat för omstruktreringskostnader var marginalen 0 procent i Network Rollout.

Global Services totala försäljning var 30,7 miljarder kronor (29,8). Av detta svarade Professional Services för 23,1 miljarder kronor (21,4) och Network Rollout för 7,6 miljarder (8,4).

Väntad total försäljning för affärsområdet var 31,9 miljarder kronor.

"Försäljningen, justerad för jämförbara enheter och valutaeffekter, minskade med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år till följd av lägre försäljning inom Network Rollout. Inom Professional Services var det fortsatt god försäljningstillväxt inom Consulting och Systems Integration, drivet av transformationsprojekt inom OSS och BSS. Den starka utvecklingen inom Managed Services fortsatte då operatörerna outsourcar sina verksamheter för att förbättra nätens prestanda, kvalitet och tillgänglighet med bibehållen kostnadskontroll", skriver bolaget.

Ericsson rapporterar en rörelsemarginal för affärsområdet Support Solutions på 30 procent i det fjärde kvartalet 2015 (11). Analytikernas förväntningar låg vid 19 procent, enligt en analytikerenkät från SIX News/Inquiry Financial.

Försäljningen var 5,6 miljarder (4,0). Väntat var 4,7 miljarder kronor.

(SIX News)