Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Ökad vinst för Siemens

Publicerad av
Tommy Ekholm - 26 jan 2016

Tyska Siemens redovisar ett resultat efter skatt på 1.484 miljoner euro (1.106) för det första kvartalet i räkenskapsåret som slutar den sista september.

Det var 37 procent bättre än förväntningarna som låg vid 1.084 miljoner, enligt Dow Jones Newswires.

Resultatet förbättrades på grund av ett förbättrat resultat från industriverksamheten, en negativ engångseffekt i fjol som inte upprepades och lägre skatt på grund av återvinning av uppskjuten skatteskuld.

Resultatet från industriverksamheten blev 1.990 miljoner (1.815), vilket gav en marginal 10,4 procent (10,2). Väntat var 1.891 miljoner och 10,1 procent.

Resultatet förbättrades i fem av åtta affärsområden och var också bättre än väntat i fem av åtta. Den största förbättringarna noterades i Healthcare och Energy Management. Utmaningarna består för Process Industries and Drives, noterar bolaget.

Intäkterna var 18.891 miljoner (17.415), väntat var 18.646 miljoner. Valuta bidrog med 4 procent.

Orderingången var 22.801 miljoner (18.013), väntat var 20.566 miljoner. Orderingången ökade i alla affärsområden. Valuta bidrog med 5 procent.

Ovan avser kvarvarande verksamheter. Inklusive resultat från verksamheter under avyttring blev resultatet efter skatt 1.557 miljoner (1.095).

Resultatet per aktie blev 1,89 euro (1,30) innan utspädning, väntat var 1,34 euro.

Efter den "starka starten" på räkenskapsåret 2016 höjer bolaget guidningen för helårets vinst till 6,00-6,40 euro per aktie. Den tidigare prognosen var  5,90-6,20 euro per aktie.

Bolaget väntar sig måttlig intäktstillväxt, justerat för valuta. Orderingången kommer väsentligt överstiga intäkterna och således väntar man sig en book-to-bill klart över 1.

Marginalen i industriverksamheten väntas bli 10-11 procent.

Utsikterna bygger på att marknaderna för de högmarginalverksamheter som ligger tidigt i cykeln förbättras under andra halvan av räkenskapsåret, vilket i kalenderår blir april-september.

(SIX News)