Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Kraftigt stigande priser på skogsmark 2015

Foto: Morguefile
Foto: Morguefile
Publicerad av
Tommy Ekholm - 22 jan 2016

All time high i södra Sverige och bruten negativ pristrend i norra Norrlands inland. När LRF Konsult summerar 2015 visar statistiken att priset på skogsmark stigit kraftigt i södra och mellersta Sverige och att den negativa pristrenden brutits i norra Norrlands inland.

Genomsnittspriset för skogsmark i Sverige steg år 2015 till 389 kronor/skogskubikmeter enligt LRF Konsults statistik. Det är en ökning av riksgenomsnittet med 4,8 procent jämfört med 2014. Det låga ränteläget, ett lägre utbud jämfört med tidigare år samt ett ökat intresse för investering i skog är faktorer som påverkat utfallet.

I södra Sverige fortsatte priset för skogsmark att stiga 2015 till en genomsnittlig nivå om 567 kronor/ skogskubikmeter. Det är en ökning med 5,5 procent jämfört med 2014 och det högsta priset som uppmätts i södra Sverige sedan LRF Konsult startade sina mätningar 1995. I mellersta Sverige har priset på skogsmark stigit med 6,8 procent till 405 kronor/ skogskubikmeter.

– I norra Sverige är prisnivån jämförbar med 2014, 250 kronor/skogskubikmeter vilket är en mindre uppgång med 0,8 procent för helåret 2015. Vid halvårskiftet 2015 var dock prisnivån minus två procent jämfört med 2014 års nivå. Det innebär att prisuppgången har varit extra tydlig det andra halvåret 2015. Framförallt är det norra Norrlands inland som revanscherat och står för den största uppgången i norra Sverige. Den tidigare nedgången i norra Norrlands inland har sedan toppnoteringen 2010 blivit så pass stor att marknaden upplevt ett köpläge, säger Markus Helin, Chefsmäklare på LRF Konsult och tillägger att det känns fullt naturligt.

Prisskillnaden mellan norra och södra Sverige är stor och har under 2015 fortsatt att öka. För 3 miljoner kronor fick man i norra Sverige 128 hektar skog med en virkesvolym om 12 000 skogskubikmeter medan man för 3 miljoner kronor i södra Sverige fick 35 hektar med en virkesvolym om 5300 skogskubikmeter. En förklaring till den ökade prisskillnaden är att även skillnaden för vad skogsägaren fått i intäkter för skogsråvaran ökat i landet sedan några år. Den som avverkat skog de senaste åren i Södra Sverige har helt enkelt fått mer pengar för sitt timmer jämfört med den som sålt sitt timmer i norra Sverige.

– Andelen tillköp, där redan befintliga skogsägare köper mer skogsmark och därmed utökar sin areal, utgör 65 procent av de affärer LRF Konsult förmedlat 2015. Det är en ökning jämfört med 2014. Den redan etablerade skogsägaren som ofta är lågt belånad och som får en mer rationell brukningsenhet vid tillköp, kan ofta betala lite mer med bibehållen lönsamhet. Det gör att det blir svårare för förstagångsköpare att komma in på marknaden, säger Markus Helin.

– Sammantaget blir LRF Konsults bedömning att marknaden för skogsmark fortsatt kommer vara stabil under 2016 men att världsmarknadsläget och priset för skogsråvara blir viktigt att följa, säger Markus Helin.