Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Regeringen presenterar nyindustrialiserings-strategi

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Foto: Kristian Pohl
Publicerad av
Tommy Ekholm - 21 jan 2016

Sveriges regering presenterade på torsdagen sin nyindustrialiseringsstrategi som ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva.

"Digitaliseringen och nya möjligheter till automation öppnar ett fönster för en nyindustrialisering av Sverige. Samtidigt blir konkurrensen från omvärlden allt hårdare, särskilt från tillväxtekonomierna i Asien som allt mer börjar konkurrera med kunskapsinnehåll och inte bara låga löner", skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Arbetet med genomförandet av strategin kommer att ske inom de fyra fokusområden som regeringen har identifierat som avgörande för industrins omställningskraft, nämligen:

 1) Industri 4.0 - Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och i att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2) Hållbar produktion - Ökad resurseffektivitet, miljöhänsyn och en mer hållbar produktion ska bidra till industrins värdeskapande, jobbskapande och konkurrenskraft.

3) Kunskapslyft industri - Kompetensförsörjningssystemet ska möta industrins behov och främja dess långsiktiga utveckling.

4) Testbädd Sverige - Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen av varor och tjänster i Sverige.

"Industrin är en ovärderlig tillgång för Sverige. Det går bra för stora delar av svensk industri, och det rapporteras allt oftare om nya investeringar, nya försäljningsrekord och nyanställningar. Men samtidigt står industrin också inför en rad utmaningar. Vi är mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där digitalisering och automatisering radikalt förändrar förutsättningarna för industriell produktion. Konkurrensen blir allt hårdare men automatisering och utvecklingen av smarta fabriker gör det också mer attraktivt att tillverka i Sverige", säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

(SIX News)