Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 19 2017
Senaste Nytt

“Oljemarknaden bör balansera sig under 2016”

Foto: Morguefile
Foto: Morguefile
Publicerad av
Tommy Ekholm - 18 jan 2016

Oljekartellen Opec är optimistiska till att marknaden kommer att börja balansera sig under 2016, då låga priser kommer att drabba produktionen utanför kartellen.

Det framgår av den senaste månadsrapporten.

"Efter sju raka år av fenomenal utbudstillväxt utanför Opec, ofta större än två miljoner fat per dag, väntas 2016 se en utbudsnedgång då effekterna av djupa investeringsneddragningar börjar visa sig", skriver Opec.

Utbudet utanför Opec förväntas sjunka med 0,7 miljoner fat per dag i år med anledning av låga priser.

För 2015 höjs efterfrågeprognosen med 40.000 fat per dag till 92,92 miljoner fat per dag. Det innebär en efterfrågeökning på 1,54 miljoner fat per dag i jämförelse med 2014. Under 2016 spås efterfrågan öka med 1,26 miljoner fat per dag och uppgå till reviderade 94,17 miljoner fat per dag (tidigare 94,13).

Under det fjärde kvartalet 2015 sjönk utbudet utanför Opec med 190.000 fat per dag jämfört med motsvarande kvartal året innan. Under det första halvåret 2015 steg motsvarande utbud med 0,62 miljoner fat i årstakt.

Under 2015 var utbudet i genomsnitt 56,87 miljoner fat per dag. För 2016 spås en nedgång för utbudet till 56,21 miljoner fat per dag, vilket innebär en nedrevidering med 264.000 fat per dag.

Efterfrågan på OPEC:s olja (Call on OPEC) förväntas under 2015 ha hamnat på 29,9 miljoner fat per dag, vilket innebär en uppgång på 0,2 miljoner fat jämfört med 2014. För 2016 spås nivån bli 31,6 miljoner fat per dag.

Opecs utbud sjönk med 211.000 fat per dag till 32,18 miljoner fat i december.

Statistik visar att OECD:s totala oljelager sjönk jämfört med månaden innan till 2.966 miljoner fat under november. Lagernivån låg 267 miljoner fat över det femåriga genomsnittet.

OPEC prognos för den globala BNP-tillväxten revideras ned från 3,1 till +3,0 procent för 2015 och lämnas oreviderad vid +3,4 procent för 2016.

(SIX News)