Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 24 2017
Senaste Nytt

LKAB sparar 15 miljoner kilowattimmar på värmeåtervinning

För sju år sedan invigdes LKAB:s stora pellets- och anrikningsverk i Luleå. Nu satsar man också på att förnya och energieffektivisera det äldre anrikningsverket i Malmberget. Foto: Fredric Alm
För sju år sedan invigdes LKAB:s stora pellets- och anrikningsverk i Luleå. Nu satsar man också på att förnya och energieffektivisera det äldre anrikningsverket i Malmberget. Foto: Fredric Alm
Publicerad av
Lars Bergström - 14 jan 2016

De är sju meter höga och tio meter breda. Varje sekund byter de tillsammans ut 470 000 kubikmeter luft och återvinner nästan 70 procent av värmen som uppstår vid anrikningen av malm i LKAB:s anläggning i Malmberget. Det motsvarar den årliga energiförbrukningen för 1 000 villor.

I januari i år anlände 22 långtradare i följd till anrikningsverket i Gällivare. De var lastade med delarna till verkets tre nya ventilationsaggregat. De enorma aggregaten utgjorde första etappen av tre för ett nytt ventilationssystem i anrikningsverket.Men det hela startade redan i början av 2014 då entreprenörsföretaget GK, Gunnar Karlsen, i Luleå fick en förfrågan från LKAB om att ta fram ett nytt ventilationssystem i anrikningsverket i Malmberget. I anrikningsverken finfördelas malmen, orenheter separeras bort och halten av järn höjs. Fram tills då hade det inte funnits någon återvinning av de stora mängder varm luft som släpptes ut från verket vid ventilationen. Att elda för kråkorna medförde naturligtvis ett stort slöseri med energi för att inte tala om den negativa miljöpåverkan. Gunnar Karlsen anlitade Fläktwoods som underentreprenör för att tillverka, montera och installera de nya aggregaten. Den första etappen i det nya ventilationssystemet med värmeåtervinning skulle innefatta tre aggregat med en sammanlagd kapacitet på 240 000 kubikmeter luft per timme. – Som en jämförelse kan vi ta Vattenfalls nya fyra våningar höga kontor i Luleå. Där är luftvolymen 30 000 kubikmeter per timme, bara lite drygt 15 procent av den luft som krävs i anrikningsverket, säger Peter Hagman från Fläktwoods och säljare för det nya ventilationssystemet i LKAB:s anrikningsverk. Eftersom det inte fanns några standardventilationsaggregat på marknaden som kunde uppfylla kraven på så stora flöden så fick man börja från början. Man behövde också ta fram en teknisk lösning för att återvinna den fuktiga och skitiga luften. – Den höga fukthalten ökar risken för isbildning och dammet i luften sätter lätt igen lamellerna i återvinningsbatterierna, förklarar Peter. Tillsammans med entreprenörsföretaget Gunnar Karlsen räknade Fläktwoods fram olika förslag och presenterade det bästa av dem för LKAB. – Det fanns inga aggregat i vårt standardproduktvalssortiment som klarade kraven. Så våra tekniker på fabriken i Jönköping fick verkligen anstränga sig, berättar Peter Hagman. Lösningen för återvinningen av den höga fukthalten och för att förhindra igenfrysning blev det intelligenta pumpsystemet Econet, som känner av fukthalten och temperaturen. Systemet pumpar en vätska med 30 procent etylenglykol till batterierna på frånluftsidan och tilluftssidan efter behov. Den höga halten av partiklar och risken för igensättning av återvinningsbatteriernas lameller fann man också en lösning på. Avståndet mellan lamellerna ökades för att minska risken för igensättning av damm- och smutspartiklar. Lamellerna har också gjorts kraftigare för att klara av påfrestningarna vid rengöring samt från det starka luftflödet. De tre nya aggregaten har placerats intill anrikningsverket. Vart och ett är sju meter högt och tio meter brett och långt. De står utomhus på en gjuten platta. Eftersom varm luft enligt naturlagarna stiger så kommer tilluften in långt ner i byggnaden och sugs ut högt upp. Systemet är dimensionerat för en utetemperatur ner till -35 grader. – Med så stora skillnader i temperaturer kan man få så stora problem med undertryck så att man inte ens orkar öppna dörrar. För att motverka den termiska kraften är det viktigt att man förser sådana här byggnader med tilluft och frånluft på rätt ställe, säger Peter Hagman

Idag är alla aggregat på plats och etapp 1 ska vara helt färdigställd under december månad.

Nu har också etapp 2 och 3 påbörjats. Etapperna innefattar sammanlagt tre invändiga ventilationsaggregat med ett sammanlagt luftflöde på 230 000 kubikmeter per timme samt dragningar av invändiga ventilationskanaler.