Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 19 2017
Senaste Nytt

EIA sänker oljeprognos

Foto: Håkon Thingstad
Foto: Håkon Thingstad
Publicerad av
Tommy Ekholm - 13 jan 2016

US Energy Information Administration, EIA, upprepar bedömningen att den globala efterfrågan på olja stigit med 1,4 miljoner fat per dag under 2015, till totalt 93,8 miljoner fat per dag. För 2016 upprepas också tidigare prognos om en efterfrågeökning på 1,4 miljoner fat per dag och nu lämnar myndigheten även en 2017-prognos på just +1,4 miljoner fat per dag.

Det framgår senaste uppdateringen av myndighetens månadsrapport.

Produktionen utanför OPEC bedöms nu ha stigit med 1,3 miljoner fat per dag under 2015, något högre än tidigare bedömning om +1,2 miljoner fat per dag, och huvuddelen av tillväxten ska ha kommit från Nordamerika.

För 2016 sänks dock samma produktionsprognos till en minskning om -0,6 miljoner fat per dag (förra månadens prognos: -0,4 miljoner fat per dag). Huvuddelen av produktionsminskningen under 2016 väntas ske i USA. Den initiala 2017-prognosen är en minskning med ytterligare -0,1 miljoner fat per dag.

EIA konstaterar att produktionen utanför OPEC drivs av förändringar i USA:s oljeproduktion, vilken karaktäriseras av snabbt avverkade brunnar och relativt kortsiktig investeringshorisont - faktorer som gör denna produktion till bland den mest priskänsliga i hela världen enligt myndigheten.

EIA sänker sin prognos för det genomsnittliga Brentoljepriset under 2016 till 40,15 dollar per fat, ned från förra månadens prognos om 56 dollar per fat. Under året väntas den globala lageruppbyggnaden fortsätta begränsa eventuellt pristryck uppåt. Under första halvåret i år räknar EIA att Brent-priset håller sig under 40 dollar fatet för det är också då man ser den största lageruppbyggnaden ske.

För 2017 lämnas Brent-prognosen 50 dollar per fat i genomsnitt. Här är EIA:s förväntningar att dess förväntade uppåttryck på priserna sannolikt kommer att inträffa först under årets senare del.

Oljeproduktionen i USA bedöms ha sjunkit med motsvarande 80.000 fat per dag i december, i jämförelse med november.

Den förväntade råoljeproduktionen i USA spås ha hamnat på i genomsnitt 9,4 miljoner fat per dag under 2015, marginellt högre än senast föregående prognos om 9,3 miljoner. För 2016 sänks samma prognos till 8,7 miljoner fat per dag, ned marginellt från föregående prognos om 8,8 miljoner. För 2017 spås USA-produktionen fortsätta minska något, till i genomsnitt 8,5 miljoner fat per dag.

(SIX News)