Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Minskat amerikanskt råoljelager

Foto: Morguefile
Foto: Morguefile
Publicerad av
Tommy Ekholm - 07 jan 2016

USA:s lager av råolja, exklusive strategiska lager, sjönk med 5,1 miljoner fat under förra veckan jämfört med veckan innan, enligt officiell statistik. Marknadens förväntningar var en uppgång om 0,3 miljoner fat, enligt Dow Jones Newswires.

Bensinlagren steg med 10,6 miljoner fat. Väntat var en uppgång på 1,8 miljoner fat.

Lagren av destillerad olja steg samtidigt med 6,3 miljoner fat. Väntat var en uppgång på 2,1 miljoner fat.

Raffinaderiernas kapacitetsutnyttjande var 92,5 procent. Förväntningarna låg vid 92,6 procent och veckan innan låg nivån på 92,6 procent.

Importen av råolja uppgick till omkring 7,5 miljoner fat om dagen, vilket var en nedgång med 382.000 fat per dag från föregående vecka.

Fyraveckorssnittet på bensinefterfrågan låg på omkring 9,0 miljoner fat om dagen, vilket var 3,6 procent lägre jämfört med samma period i fjol (+0,4 procent i årstakt veckan innan).

Efterfrågan på destillerad olja låg samtidigt på omkring 3,5 miljoner fat om dagen i genomsnitt, vilket var en nedgång med 9,3 procent jämfört med samma period i fjol (-11,3).

Den totala produktefterfrågan under den senaste fyraveckorsperioden låg på omkring 19,7 miljoner fat om dagen. Det var 2,5 procent lägre än motsvarande period året innan (-0,2).

USA:s inhemska produktion uppgick till 9,219 miljoner fat om dagen under förra veckan, vilket innebar en uppgång på 17.000 fat i jämförelse med veckan dessförinnan. Föregående vecka var produktionen upp med 23.000 fat per dag.

Statistiken presenteras av US Department of Energy (DOE).

(SIX News)