Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 19 2017
Senaste Nytt

Rekordår för nya personbilar

Foto: Christer Wiik
Foto: Christer Wiik
Publicerad av
Tommy Ekholm - 04 jan 2016

2015 blev ett rekordår för nya personbilar. Registreringarna ökade med 13,5 procent till 345 000 bilar, vilket innebär att det tidigare rekordet från 1988, då 344 000 bilar registrerades, slogs. Även lätta lastbilar gick mycket starkt och ökade med sju procent till 44 800 fordon. Det innebär att 2015 blev det näst bästa året någonsin för lätta lastbilar. Det visar siffror från BIL Sweden.

– Den urstarka bilmarknaden under 2015 förklaras bland annat av köpstarka hushåll, rekordlåga räntor, en stabil arbetsmarknad med låga varsel och ökad privatleasing. Till detta kan läggas låga begagnatlager som ger nybilsköparen bra betalt för sin inbytesbil, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.              

BIL Sweden tror på en fortsatt mycket stark bilmarknad i år och lägger en prognos på 330 000 personbilar, vilket är den tredje högsta siffran någonsin. Förutsättningarna anses vara goda för en bra bilmarknad även i år mot bakgrund av en förväntad stark BNP-tillväxt, fortsatt låga räntor, ökad sysselsättning och ökade disponibla inkomster hos hushållen.

– Vi bedömer att nyregistreringarna av lätta lastbilar kommer att hamna på 44 000 fordon under 2016. Slår prognosen in blir 2016 det fjärde bästa året för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén. Nyregistreringarna av supermiljöbilar, det vill säga bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 gram/kilometer, uppgick till 8 600 bilar under 2015, vilket är en ökning med 84 procent jämfört med 2014. Många extra laddhybrider togs i trafik i slutet på året, beroende på att supermiljöbilspremien för dessa bilar halveras från årsskiftet. Enligt BIL Swedens bedömning så registrerades runt 1 000 laddhybrider extra i december, vilket sannolikt kommer medföra lägre antal registreringar av denna typ av bilar i början på 2016.

Under 2015 registrerades enligt preliminära siffror från BIL Sweden 345 053 nya personbilar, vilket är en ökning med 13,5 procent jämfört med 2014 års siffra på 303 948. 2015 års siffra är den bästa någonsin och slår det tidigare rekordet från 1988 på 343 963. De totala lastbilsregistreringarna under 2015 uppgick till 50 252, en ökning med 6,5 procent. Motsvarande siffror för lätta lastbilar var 44 797 (näst bästa någonsin), vilket var en ökning med 6,8 procent. Tunga lastbilar över 16 ton ökade med 2,4 procent, till 4 825 fordon.

Under enbart december ökade personbilsregistreringarna med 23,4 procent, vilket är tjugofjärde månaden i rad med ökade registreringar. De totala lastbilsregistreringarna ökade med 4,1 procent, lätta lastbilar ökade med 3,9 procent och tunga lastbilar ökade med 9,9 procent.