Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Effektivare motorer med härdat stål

Med hjälp av komponenter i härdat stål kan förbränningsmotorer göras mer bränslesnåla utan att motoreffekten blir lidande. Foto: FreeImages.com/Janet Burgess
Med hjälp av komponenter i härdat stål kan förbränningsmotorer göras mer bränslesnåla utan att motoreffekten blir lidande. Foto: FreeImages.com/Janet Burgess
Publicerad av
Martin Stråmo - 30 nov 2015

Tyska forskare vid Karlsruhe Institute of Technology håller på att utveckla en ny process för härdning av stål, som tar hjälp av metylamin för att anrika låglegerat stål med kol och kväve. Stål som härdats på detta vis lämpar sig för användning i komponenter som utsätts för höga mekaniska och termiska belastningar i framtidens energieffektiva motorer med låga utsläpp.

För att spara energi och minska utsläppen hos förbränningsmotorer använder man idag ofta motorer med mindre cylindervolym, men med samma eller till och med högre effekt. Även om bränsleförbrukningen minskas leder detta till att de mekaniska och termiska belastningarna ökar, vilket ställer högre krav på de material som används.

Ett attraktivt och billigt alternativ är låglegerat stål, som först kan bearbetas och sedan härdas.

Den nya härdningsprocess som utvecklas vid Karlsruhe Institute of Technology bygger på karbonitrering vid lågt tryck.

- Karbonitrering vid lågt tryck kombinerar fördelarna med lågtrycksprocesser med fördelarna med atmosfärisk karbonitrering, förklarar projektledaren David Koch.

Genom att endast använda en gas, i form av metylamin, istället för att använda ammoniak som kvävedonator och en annan gas som koldonator kan processens två steg förkortas till ett steg. Metylamin tillåter dessutom högre temperaturer, vilket gör processen ännu kortare.