Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

Lindabs resultat enligt förväntningarna

Foto: Lindab
Foto: Lindab
Publicerad av
Martin Stråmo - 27 okt 2015

Byggmaterialbolaget Lindab redovisar ett resultat före skatt på 195 miljoner kronor (193) för det tredje kvartalet 2015.

Snittförväntningen var 193 miljoner kronor enligt SIX News/Inquiry Financials analytikerenkät.

Rörelseresultatet uppgick till 205 miljoner (205), inklusive engångsposter om +30 miljoner (-5). Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat på 203 miljoner, och -1 miljon kronor i engångsposter.

Exklusive engångsposter uppgick rörelseresultatet till 175 miljoner (210) för koncernen. Här låg väntevärdet på 205 miljoner.

Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 8,7 procent (11,0).

Nettoresultatet uppgick till 146 miljoner kronor (145), motsvarande 1,91 kronor per aktie (1,90). Väntat var 143 miljoner respektive 1,87 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.008 miljoner kronor (1.904), väntat var 2.050 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 117 miljoner kronor (153).

(SIX News)