Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 24 2017
Senaste Nytt

ÅF:s resultat ökade

Foto: ÅF
Foto: ÅF
Publicerad av
Martin Stråmo - 13 jul 2015

Teknikkonsulten ÅF redovisar ett resultat före skatt på 250 miljoner kronor (198) för det andra kvartalet 2015.

Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 216 miljoner kronor enligt en sammanställning av fem analytikers estimat.

Resultatet före skatt var därmed 16 procent bättre än förväntningarna enligt SIX enkät.

Rörelseresultatet blev 260 miljoner kronor (207) jämfört med ett väntat värde på 225 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 10,0 procent (9,1). Rörelseresultatet innehåller en uppjustering av framtida villkorade köpeskillingar som medförde en positiv resultateffekt om 34 miljoner kronor. Det justerade rörelseresultatet blev 225 miljoner kronor.

Nettoresultatet uppgick till 199 miljoner kronor (154) eller 2,55 kronor per aktie (1,96) efter utspädning. Det väntade nettoresultatet var 169 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.589 miljoner kronor (2.281). Intäkter om 2.482 miljoner kronor låg i förväntningarna.

Debiteringsgraden uppgick till 77,8 procent (76,6).

(SIX News)