Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 19 2017
Senaste Nytt

Sweco köper Grontmij

Foto: Sweco/Liu Shen-Chao
Foto: Sweco/Liu Shen-Chao
Publicerad av
Martin Stråmo - 01 jun 2015

Sweco meddelar i dag att bolaget avser lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga stamaktier i Grontmij värt cirka 3,3 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Uppköpserbjudandet är enhälligt rekommenderat av Grontmijs ledning och styrelse och stöds av Grontmijs större aktieägare (med cirka 45 procent av Grontmijs utestående aktiekapital) och av Swecos två största aktieägare (med cirka 45 procent av aktierna och 56 procent av rösterna i Sweco).

Enligt villkoren för uppköpserbjudandet kommer Grontmijs aktieägare att erhålla 1,84 euro i kontanter och 0,22195 nyemitterade B-aktier i Sweco för varje aktie.

Värdet av det sammanlagda vederlaget för samtliga aktier uppgår till cirka 354 miljoner euro. Vederlaget motsvarar en premie om 21,7 procent i förhållande till Grontmijs stängningskurs fredagen den 29 maj 2015 om 3,83 euro.

Grontmijs aktieägare, liksom Sweco och dess aktieägare, kommer att dra nytta av betydande värdeskapande om 27 miljoner euro ebita-förbättringar genom de stora synergier, heter det.

Grontmij och Sweco bedömer att uppköpserbjudandet kan fullföljas under det andra halvåret 2015 baserat på de nödvändiga åtgärder och inhämtanden av myndighetsgodkännanden som först måste ske.

Kring 200 anställda får gåSwecos förvärv av nederländska Grontmij kommer innebära att de två bolagens huvudkontor slås ihop till en gemensam bas i Stockholm. Totalt kommer antalet medarbetare att uppgå till 14.500.

Däremot kommer vissa arbetsplatser kommer att bli övertaliga vilket väntas ge nedskärningar kring 200 anställda. Det uppger Tomas Carlsson på en webbsänd konferens i samband med förvärvet.

"Det kommer att finnas ett antal tjänster som försvinner vilket kommer att vara smärtsam för de inblandande. Men i de flesta situationer kommer detta leda till bättre tillväxtmöjligheter vilket kommer betyda fler arbetsmöjligheter", säger Grontmijs vd Michiel Jaski.

"Ibland sker redundans på arbetsplatser, men genom att göra det multiplicerar vi möjligheten för tillväxt och vi kommer att ha en stadig bas med väldigt kompetenta personer", tillägger Tomas Carlsson.

Sammanslagningen kommer även innebära en så kallad "one brand strategy" där Grontmijs varumärke försvinner och ersätts av Sweco genom hela koncernen.

"Sweco och Grontmij har drygt 100 års historia och det finns mycket stolthet. Men det är rätt tid att överväga ett steg i utvecklingen och nu går vi in i en ny fas som kommer ge gynna både kunder och medarbetare", säger Michiel Jaski.

Vidare säger Michiel Jaski att Grontmij genomgått svårt tider i samband med ett mindre framgångsrikt förvärv av franska Ginger i Frankrike samt fallande aktiekurs på den nederländska börsen.

"Därför har företaget jobbat hårt de senaste åren för att få tillväxt i företaget och i samband med förvärvet (från Sweco) sätter vi punkt för det oturliga köpet i Frankrike och kan meddela att det kapitlet har nått sitt slut", säger Michiel Jaski.

(SIX News)