Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 16 2019
Senaste Nytt

LTH får 33 miljoner från Vinnova

Publicerad av
Redaktionen - 03 sep 2008

Programmet koordineras av Perstorp och kommer också att involvera bland andra Lyckeby, Bona Kemi samt Danisco. Programmet tar sin utgångspunkt i en bioraffinaderimodell där överskottsbiomassa skall utnyttjas för produktion av organiska syror som senare kan förädlas vidare till viktiga bulkkemikalier, medan restprodukter från processerna skall utnyttjas för produktion av bioenergi. Avdelningen för miljö- och Energisystem analys vid LTH kommer också att delta i detta program och skall genomföra livscykelanalyser på de produkter som framställs.

Det andra programmet "Utveckling av processteknik för immobiliserade biokatalysatorer" koordineras av Cambrex i Karlskoga medan övriga partner är GE Healthcare Biosciences, Perstorp och Protista International samt SIK, som ska utföra livscykelanalyser. Detta program har fått en finansiering från Vinnova på 15,5 miljoner kronor och företagen deltar aktivt för 11 milj. Inom detta program skall immobiliserade biokatalysatorer framställas och utnyttjas för produktion av plattformskemikalier och finkemikalier, bland annat byggstenar för syntes av läkemedelssubstanser.

– Att Vinnova satsar cirka 67 procent av de medel som avsatts för industriell bioteknik på forskning vid LTH blir ett kraftigt komplement till Greenchem-programmet som Mistra stöder sedan flera år, säger professor Bo Mattiasson, vid LTH.

Annons

Annons

Annons