Mötesplatsen för dig inom svensk industri, apr, 24 2019
Senaste Nytt

Färre olyckor med nätbaserad utbildning

Tanken med säkerhetsutbildnigen SSG Entre är att olyckor och tillbud bland entreprenörer inom industrin ska minska genom kunskaper och ökad säkerhetsmedvetenhet. Foto: MForce
Tanken med säkerhetsutbildnigen SSG Entre är att olyckor och tillbud bland entreprenörer inom industrin ska minska genom kunskaper och ökad säkerhetsmedvetenhet. Foto: MForce
Inom industrin är det viktigt med säkerhetskulturen enligt Osvaldo Chamorro, vd på Mforce, som under mars låter sina anställda genomgå säkerhetsutbildningen SSG Entre. Foto: MForce
Inom industrin är det viktigt med säkerhetskulturen enligt Osvaldo Chamorro, vd på Mforce, som under mars låter sina anställda genomgå säkerhetsutbildningen SSG Entre. Foto: MForce
Säkerhetsmedvetenhet är extra viktigt inom branscher som arbetar på höga höjder och inom trafikerade områden, menar Osvaldo Chamorro. Foto: MForce
Säkerhetsmedvetenhet är extra viktigt inom branscher som arbetar på höga höjder och inom trafikerade områden, menar Osvaldo Chamorro. Foto: MForce
Publicerad av
Martin Stråmo - 20 apr 2015

Med hjälp av en webbaserad säkerhetsutbildning hoppas industriföretag kunna minska antalet tillbud och olyckor bland inhyrda entreprenörer. Utbildningen är giltig i tre år och går bland annat igenom lagar, förordningar och lokala regler för industrin.

Tillbud och olyckor är vanligare bland inhyrda entreprenörer än bland den fasta personalen inom industrin. För att minska olycksfrekvensen är det därför viktigt att entreprenörer får rätt säkerhetsutbildning. Det menar Osvaldo Chamorro, vd på Mforce som under mars i år låter samtliga anställda genomgå den webbaserade säkerhetsutbildningen SSG Entre.

- Inom industrin är det speciellt viktigt med säkerhetskulturen, som dels handlar om styrsystem och rutiner, men även om hur man hanterar utrustningen på arbetsplatsen samt hur medarbetarna interagerar med varandra, säger Osvaldo Chamorro.

Säkerhetutbildningen tillhandahålls av SSG på uppdrag av svensk industri och uppfyller kraven på grundläggande säkerhetsutbildning, som regleras i lagar och förordningar men också industrins egna regler. Det är även möjligt att anpassa utbildningen efter lokala säkerhetsregler för respektive anläggning för att garantera att entreprenören har den kompetens som behövs på varje arbetsplats.

Förutom hårda kunskaper menar Osvaldo Chamorro att utbildningen också påverkar attityder och beteenden bland personalen vilket är extra viktigt i en bransch med arbeten på höga höjder och i trafikerad miljö.

- För att öka medvetenheten om säkerhetsfrågorna på arbetsplatserna måste alla aktörer ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar. Alla kan bidra till en bättre arbetsmiljö genom ökad medvetenhet. Genom att skydda sig själv skyddar man andra, säger han.

 I slutet av utbildningen skriver eleven ett certifieringstest som vid godkänt resulterar i ett Entrepass som är giltigt i tre år. Därefter måste personen gå kursen igen för att arbeta på industrier som anslutit sig till SSG Entre. 

Annons

Annons

Annons