Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 18 2019
Senaste Nytt

PA Resources ansöker om rekonstruktion

Foto: PA Resources AB
Foto: PA Resources AB
Publicerad av
Henrik Ståhl - 27 mar 2015

PA Resources ansöker om företagsrekonstruktion vid Stockholms Tingsrätt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Som följd av de senaste dagarnas uppfattade brist på framsteg i förhandlingarna med långivarna är bolagets styrelse inte längre förvissade om att en överenskommelse mellan alla parterna går att nå i närtid.

PA Resources har sedan några månader fört diskussioner med sina långivare kring behovet av en finansiell omstrukturering för att säkra en långsiktig finansieringsplan för bolaget. Under denna process har PA Resources sökt och beviljats uppskov på räntebetalningar till sina huvudsakliga långivare vid två tillfällen.

Som följd av de senaste dagarnas uppfattade brist på framsteg i förhandlingarna med långivarna, är bolagets styrelse inte längre förvissade om att en överenskommelse mellan alla parterna går att nå i närtid. Styrelsen har därför beslutat att lämna in en ansökan om företagsrekonstruktion av PA Resources AB till Stockholms Tingsrätt.

Syftet med ansökan om företagsrekonstruktion är att säkerställa flexibilitet för bolaget att få till stånd en för alla intressenter tillfredsställande omstrukturering. Styrelsen bedömer fortfarande att en långsiktig finansieringslösning är möjlig, framgår det av pressmeddelandet.

Rekonstruktionen kommer endast omfatta PA Resources AB och inte dess dotterbolag. Verksamheten i de rörelsedrivande dotterbolagen kommer att fortsätta och företagsrekonstruktionen väntas inte påverka deras verksamhet.

(SIX News)

Annons

Annons

Annons