Mötesplatsen för dig inom svensk industri, feb, 21 2017
Senaste Nytt

Ny myndighetsstrategi skulle ge grönare industri

Publicerad av
Martin Stråmo - 24 mar 2015

Enligt en ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet skulle färre industriföretag bryta mot miljölagstiftningen om myndigheter som ansvarar för miljötillsyn i större mån riktade sina insatser mot de företag som använder mest miljöskadlig teknik. Sådana insatser skulle leda till minskade utsläpp till en oförändrad eller lägre tillsynskostnad.

– Alla människor lider av luftföroreningar och global klimatförändring och därför har våra forskningsresultat betydelse för alla. Men särskilt intressanta är de för myndigheter som ansvarar för miljötillsyn av industriföretag, säger Xiao-Bing Zhang, som i sin doktorsavhandling i miljöekonomi analyserat mänskligt samarbete med betydelse för klimatet, i ett pressmeddelande. Särskilt har han intresserat sig för så kallade miljöekonomiska paradoxer.

För miljötillsynsmyndigheter med begränsad skattefinansierad budget för fokus riktas mot övervakning, kontrollinspektioner och brottspåföljder.

– Men våra resultat visar tvärtom att det samhällsekonomiskt mest lönsamma är att koncentrera miljötillsynen till de företag som använder mest miljöskadlig teknik. Ett sådant kontrollsystem sporrar företag att övergå till renare teknik. Den totala andelen företag som använder modernare, mer miljövänlig teknik ökar då och utsläppen minskar. Dessutom sjunker kostnaden för tillsyn, fortsätter Xiao-Bing Zhang i ett pressmeddelande.