Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Olycksdrabbade branscher inspekteras under våren

Foto: Arbetsmiljöverket
Foto: Arbetsmiljöverket
Publicerad av
Joakim Sjöstedt - 21 jan 2015

Med start under januari kommer Arbetsmiljöverket göra 2 000 inspektioner över hela landet bland företag med verksamhet inom tillverkning och partihandel. Vanliga typer av arbetsolyckor sker i samband med användning av truck, samt belastningsskador på grund av tunga lyft eller bristande ergonomi.

– Det sker många arbetsolyckor i de här branscherna och tidigare tillsynsinsatser har visat att de ofta saknas ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete som en grund för att förebygga arbetsolyckor och ohälsa,  säger Urban Olsson, sektionschef. Målet är att alla anställda ska ha en trygg och säker arbetsmiljö.

Under förra året genomfördes inspektioner inom tillverkningsindustrin i landets södra och västra delar. Dessa visade att det fanns brister i arbetsmiljöarbetet bland nästan 80 procent av företagen. Den kommande inspektionssatsningen är en fortsättning på det arbetet, men i större skala och kommer genomföras i hela landet.

Inom tillverkning är det vanligt med olyckor i samband med hantering av maskiner som till exempel vid ett löpande band. Det förekommer också belastningsskador på grund av dåliga arbetsställningar och risker vid hantering av kemiska ämnen. Inom partihandel är det vanligt med truckolyckor i form av klämskador vid körning och krock mellan truckar och inventarier.

För partihandel ligger snittet på cirka 800 anmälda olyckor per år för 2009-2013. Motsvarande siffra för tillverkning är cirka 6 000 per år, samma årsintervall. Snittet för olyckor inom tillverkningsindustrin under dessa år ligger på 11 per 1 000 sysselsatta, nästan dubbelt så många jämfört med snittet för samtliga branscher som är 6.

De företag som ska inspekteras tillverkar bland annat livsmedel, möbler och reservdelar. Det kan vara alltifrån ett mindre bageri till en stor maskinanläggning. Inom partihandel är det bland annat lagerlokaler och företag som hanterar olika typer av gods som ska vidare till nästa steg i näringskedjan. De flesta företagen som kommer inspekteras är mindre företag med cirka 4-15 anställda och företag som inte besökts tidigare kommer att prioriteras.

– Mindre företag saknar ofta rutiner för det arbetsmiljöarbetet som ska genomföras, säger Klas-Åke Sibgård, arbetsmiljöinspektör. Genom våra inspektioner gör vi arbetsgivare uppmärksamma på regler och risker i arbetsmiljön.

De 2 000 inspektionerna kommer att genomföras från och med slutet av januari till och med mars över hela landet. Under perioden april till juni sker uppföljningar i de fall där det har ställts krav på åtgärder.

Annons

Annons

Annons